: utf-8

: January 08 2012 19:03:27.
:

description:

Forvaltningsorgan med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner..

til : 3.32 %
Alle : 1.4 %
Sjøfartsdirektoratet : 1.4 %
Skipsregistrene : 1.22 %
fartøy : 1.05 %
sjøfolk : 1.05 %
NIS : 0.87 %
direkte : 0.87 %
Sertifikater : 0.87 %
Andre : 0.7 %
Krav : 0.7 %
Bergen : 0.7 %
Maskinoffiser : 0.7 %
Dekksoffiser : 0.7 %
Norsk : 0.7 %
Skipsregister : 0.7 %
Sjøsikkerhetskonferansen : 0.7 %
på : 0.7 %
Hopp : 0.7 %
som : 0.7 %
ulykker : 0.7 %
skip : 0.7 %
Utslipp : 0.7 %
maritime : 0.52 %
NOR : 0.52 %
avdeling : 0.52 %
nettmøte : 0.52 %
Fritidsfartøy : 0.52 %
alle : 0.52 %
direktoratet : 0.52 %
Søk : 0.52 %
Fritidsbåtskippersertifikat : 0.52 %
Kontakt : 0.52 %
Radioaktive : 0.35 %
Forum : 0.35 %
skipsfart : 0.35 %
Information : 0.35 %
miljøvennlig : 0.35 %
Pirate : 0.35 %
Convoy : 0.35 %
attack : 0.35 %
Pirater : 0.35 %
Faremeldinger : 0.35 %
forurensing : 0.35 %
Miljø : 0.35 %
rapporteringskrav : 0.35 %
security : 0.35 %
akutt : 0.35 %
arbeidsulykke : 0.35 %
Politiet : 0.35 %
Statens : 0.35 %
havarikommisjon : 0.35 %
transport : 0.35 %
Undersøkelse : 0.35 %
statisikk : 0.35 %
Ulykkesstatistikk : 0.35 %
Datauttrekk : 0.35 %
Generell : 0.35 %
SHT : 0.35 %
Redningstjenesten : 0.35 %
Rapport : 0.35 %
sjøulykke : 0.35 %
kilder : 0.35 %
nestenulykke : 0.35 %
ved : 0.35 %
rapporteringsplikt : 0.35 %
Kontaktinformasjon : 0.35 %
HRS : 0.35 %
Melde : 0.35 %
Varsling : 0.35 %
Endring : 0.35 %
pdf : 0.35 %
des : 0.35 %
IMO : 0.35 %
takker : 0.35 %
inn : 0.35 %
sende : 0.35 %
kommer : 0.35 %
slutten : 0.35 %
uke : 0.35 %
Klikk : 0.35 %
sin : 0.35 %
avtroppende : 0.35 %
Postboks : 0.35 %
Haugesund : 0.35 %
Besøksadresse : 0.35 %
Kart : 0.35 %
Kontaktskjema : 0.35 %
journal : 0.35 %
generalsekretær : 0.35 %
Pressekontakter : 0.35 %
Offentlig : 0.35 %
første : 0.35 %
Dato : 0.35 %
merking : 0.35 %
Nyregistrering : 0.35 %
havnestatskontrollforskriften : 0.35 %
endret : 0.35 %
meter : 0.35 %
avgift : 0.35 %
Avfallsmottak : 0.35 %
vann : 0.35 %
luft : 0.35 %
NOx : 0.35 %
oppdatert : 0.35 %
Forslag : 0.35 %
Facebook : 0.35 %
Gå : 0.35 %
Twitter : 0.35 %
oss : 0.35 %
Kristina : 0.35 %
piratmeldinger : 0.35 %
endring : 0.35 %
skipsutstyrsforskriften : 0.35 %
desember : 0.35 %
Opphugging : 0.35 %
ISPS : 0.35 %
bevis : 0.35 %
duplikat : 0.35 %
SSO : 0.35 %
kval : 0.35 %
kokk : 0.35 %
Verifikasjon : 0.35 %
sertifikater : 0.35 %
assessor : 0.35 %
MOB : 0.35 %
HMOB : 0.35 %
Påtegning : 0.35 %
Gebyrer : 0.35 %
Sjømannspensjon : 0.35 %
Endorsement : 0.35 %
Båtførerbevis : 0.35 %
Tankermann : 0.35 %
Bro : 0.35 %
maskinvakt : 0.35 %
Helseerklæring : 0.35 %
Fartstid : 0.35 %
Utdanning : 0.35 %
Maritimt : 0.35 %
yrkesvalg : 0.35 %
Sjøfolk : 0.35 %
Skjema : 0.35 %
innhold : 0.35 %
English : 0.35 %
Regelverk : 0.35 %
Ikke : 0.35 %
Oversikt : 0.35 %
kurssenter : 0.35 %
Kvalifikasjon : 0.35 %
Sikkerhetskompetanse : 0.35 %
sikkerhet : 0.35 %
skoler : 0.35 %
over : 0.35 %
godkjente : 0.35 %
Velferd : 0.35 %
hurtigbåtoperasjon : 0.35 %
Bygge : 0.35 %
BYGG : 0.35 %
Velferdstilbud : 0.35 %
tekniske : 0.35 %
krav : 0.35 %
Skipsbyggingsregisteret : 0.35 %
Ordinært : 0.35 %
Fiskefartøy : 0.35 %
Passasjerskip : 0.35 %
Registrere : 0.35 %
Internasjonalt : 0.35 %
LRIT : 0.35 %
sikkerhetsstyring : 0.35 %
Tilsyn : 0.35 %
Havnestatskontroll : 0.35 %
PSC : 0.35 %
Ulykker : 0.35 %
journaler : 0.35 %
Dagbøker : 0.35 %
bemanning : 0.35 %
tillatelser : 0.35 %
dokumenter : 0.35 %
Bunkersoljesølskadesertifikat : 0.35 %
innretninger : 0.35 %
Utstyr : 0.35 %
registreringsskjema : 0.35 %
Veiledning : 0.35 %
Fartøy : 0.35 %
HMS : 0.35 %
Sjømannskirken : 0.35 %
utfylling : 0.35 %
brosjyre : 0.35 %
Flyttbare : 0.35 %
Refusjonsordningen : 0.35 %
Fartøystyper : 0.35 %
nettolønn : 0.35 %
Sjømannssaker : 0.35 %
enn : 0.17 %
farligere : 0.17 %
jobbe : 0.17 %
Telefon : 0.17 %
petroleumsindustrien : 0.17 %
ganger : 0.17 %
direkte til : 0.79 %
Krav til : 0.63 %
Utslipp til : 0.63 %
Dekksoffiser Maskinoffiser : 0.63 %
Hopp direkte : 0.63 %
sjøfolk Dekksoffiser : 0.48 %
Sertifikater sjøfolk : 0.48 %
rapporteringsplikt ved : 0.32 %
ved ulykker : 0.32 %
og rapporteringsplikt : 0.32 %
Melde og : 0.32 %
HRS Melde : 0.32 %
havarikommisjon transport : 0.32 %
Statens havarikommisjon : 0.32 %
transport SHT : 0.32 %
SHT Redningstjenesten : 0.32 %
Redningstjenesten Kontaktinformasjon : 0.32 %
Kontaktinformasjon HRS : 0.32 %
om sjøulykke : 0.32 %
forurensing Faremeldinger : 0.32 %
akutt forurensing : 0.32 %
Faremeldinger Andre : 0.32 %
Andre rapporteringskrav : 0.32 %
rapporteringskrav Pirater : 0.32 %
Varsling akutt : 0.32 %
nestenulykke Varsling : 0.32 %
Politiet Statens : 0.32 %
Rapport om : 0.32 %
sjøulykke arbeidsulykke : 0.32 %
arbeidsulykke og : 0.32 %
og nestenulykke : 0.32 %
ulykker Rapport : 0.32 %
ulykker Sjøfartsdirektoratet : 0.32 %
fartøy Bunkersoljesølskadesertifikat : 0.32 %
på fartøy : 0.32 %
Bunkersoljesølskadesertifikat Dagbøker : 0.32 %
Dagbøker journaler : 0.32 %
m m : 0.32 %
journaler m : 0.32 %
dokumenter på : 0.32 %
tillatelser dokumenter : 0.32 %
sikkerhetsstyring Krav : 0.32 %
til sikkerhetsstyring : 0.32 %
til bemanning : 0.32 %
bemanning Sertifikater : 0.32 %
Sertifikater tillatelser : 0.32 %
m Tilsyn : 0.32 %
Tilsyn Havnestatskontroll : 0.32 %
Generell statisikk : 0.32 %
Datauttrekk Generell : 0.32 %
statisikk Undersøkelse : 0.32 %
Undersøkelse av : 0.32 %
Pirater ISPS : 0.32 %
av ulykker : 0.32 %
Ulykkesstatistikk Datauttrekk : 0.32 %
Sjøsikkerhetskonferansen Ulykkesstatistikk : 0.32 %
PSC Ulykker : 0.32 %
Havnestatskontroll PSC : 0.32 %
Ulykker sikkerhet : 0.32 %
sikkerhet Sjøsikkerhetskonferansen : 0.32 %
Sjøsikkerhetskonferansen Sjøsikkerhetskonferansen : 0.32 %
Sjøfartsdirektoratet Politiet : 0.32 %
Pirate attack : 0.32 %
LK Alle : 0.32 %
Kristina LK : 0.32 %
Gå til : 0.32 %
og Skipsregistrene : 0.32 %
Dato første : 0.32 %
Alle piratmeldinger : 0.32 %
nr Alle : 0.32 %
av skipsutstyrsforskriften : 0.32 %
endring av : 0.32 %
skipsutstyrsforskriften av : 0.32 %
av desember : 0.32 %
desember nr : 0.32 %
første nettmøte : 0.32 %
nettmøte kommer : 0.32 %
sin avtroppende : 0.32 %
IMO takker : 0.32 %
avtroppende generalsekretær : 0.32 %
Pressekontakter Offentlig : 0.32 %
Offentlig journal : 0.32 %
avdeling Sjøfartsdirektoratet : 0.32 %
en avdeling : 0.32 %
slutten av : 0.32 %
kommer slutten : 0.32 %
av uke : 0.32 %
sende inn : 0.32 %
som pdf : 0.32 %
til endring : 0.32 %
Forslag til : 0.32 %
Opphugging av : 0.32 %
kilder Opphugging : 0.32 %
av skip : 0.32 %
skip Avfallsmottak : 0.32 %
Avfallsmottak Utslipp : 0.32 %
Radioaktive kilder : 0.32 %
skipsfart Radioaktive : 0.32 %
Convoy Information : 0.32 %
security Convoy : 0.32 %
Miljø Forum : 0.32 %
Forum miljøvennlig : 0.32 %
miljøvennlig skipsfart : 0.32 %
til vann : 0.32 %
vann Utslipp : 0.32 %
av havnestatskontrollforskriften : 0.32 %
Endring av : 0.32 %
havnestatskontrollforskriften Alle : 0.32 %
Alle endret : 0.32 %
endret oppdatert : 0.32 %
Nyregistrering NIS : 0.32 %
CE merking : 0.32 %
til luft : 0.32 %
luft NOx : 0.32 %
NOx avgift : 0.32 %
meter CE : 0.32 %
ISPS security : 0.32 %
merking Nyregistrering : 0.32 %
sertifikater assessor : 0.32 %
assessor kokk : 0.32 %
kokk kval : 0.32 %
kval bevis : 0.32 %
Andre sertifikater : 0.32 %
Maskinoffiser Andre : 0.32 %
Sikkerhetskompetanse Fartstid : 0.32 %
Fartstid Helseerklæring : 0.32 %
Helseerklæring Verifikasjon : 0.32 %
Verifikasjon Sertifikater : 0.32 %
bevis hurtigbåtoperasjon : 0.32 %
hurtigbåtoperasjon duplikat : 0.32 %
Bro maskinvakt : 0.32 %
maskinvakt Fritidsbåtskippersertifikat : 0.32 %
Fritidsbåtskippersertifikat Båtførerbevis : 0.32 %
Båtførerbevis Endorsement : 0.32 %
Tankermann Bro : 0.32 %
HMOB Tankermann : 0.32 %
duplikat SSO : 0.32 %
SSO MOB : 0.32 %
MOB HMOB : 0.32 %
Kvalifikasjon Sikkerhetskompetanse : 0.32 %
kurssenter Kvalifikasjon : 0.32 %
Skjema Om : 0.32 %
Om direktoratet : 0.32 %
direktoratet Kontakt : 0.32 %
Kontakt Sjøfolk : 0.32 %
Regelverk Skjema : 0.32 %
Søk English : 0.32 %
LRIT Krav : 0.32 %
til innhold : 0.32 %
innhold Hopp : 0.32 %
til Søk : 0.32 %
Sjøfolk Utdanning : 0.32 %
Maritimt yrkesvalg : 0.32 %
godkjente maritime : 0.32 %
maritime skoler : 0.32 %
skoler og : 0.32 %
og kurssenter : 0.32 %
over godkjente : 0.32 %
Oversikt over : 0.32 %
yrkesvalg Ikke : 0.32 %
Ikke alle : 0.32 %
alle Oversikt : 0.32 %
Endorsement Påtegning : 0.32 %
Utdanning Maritimt : 0.32 %
Registrere fartøy : 0.32 %
fartøy Norsk : 0.32 %
Norsk Internasjonalt : 0.32 %
krav LRIT : 0.32 %
Fritidsfartøy Registrere : 0.32 %
Passasjerskip Fritidsfartøy : 0.32 %
Norsk Ordinært : 0.32 %
Flyttbare innretninger : 0.32 %
innretninger Fiskefartøy : 0.32 %
Fiskefartøy Passasjerskip : 0.32 %
tekniske krav : 0.32 %
Bygge fartøy : 0.32 %
NIS Norsk : 0.32 %
NOR Skipsbyggingsregisteret : 0.32 %
Skipsregister NOR : 0.32 %
Ordinært Skipsregister : 0.32 %
Skipsregister NIS : 0.32 %
Internasjonalt Skipsregister : 0.32 %
BYGG Bygge : 0.32 %
Skipsbyggingsregisteret BYGG : 0.32 %
Påtegning Gebyrer : 0.32 %
Fartøy Fartøystyper : 0.32 %
Fartøystyper Flyttbare : 0.32 %
Velferdstilbud brosjyre : 0.32 %
brosjyre Sjømannssaker : 0.32 %
Sjømannssaker Sjømannskirken : 0.32 %
Sjømannskirken HMS : 0.32 %
sjøfolk Velferdstilbud : 0.32 %
Velferd sjøfolk : 0.32 %
Gebyrer Sjømannspensjon : 0.32 %
og tekniske : 0.32 %
Utstyr og : 0.32 %
registreringsskjema Fartøy : 0.32 %
HMS Refusjonsordningen : 0.32 %
Refusjonsordningen og : 0.32 %
Hopp direkte til : 0.63 %
Sertifikater sjøfolk Dekksoffiser : 0.48 %
sjøfolk Dekksoffiser Maskinoffiser : 0.48 %
Undersøkelse av ulykker : 0.32 %
Sjøfartsdirektoratet Politiet Statens : 0.32 %
av ulykker Sjøfartsdirektoratet : 0.32 %
ulykker Sjøfartsdirektoratet Politiet : 0.32 %
statisikk Undersøkelse av : 0.32 %
Datauttrekk Generell statisikk : 0.32 %
Sjøsikkerhetskonferansen Sjøsikkerhetskonferansen Ulykkesstatistikk : 0.32 %
sikkerhet Sjøsikkerhetskonferansen Sjøsikkerhetskonferansen : 0.32 %
Sjøsikkerhetskonferansen Ulykkesstatistikk Datauttrekk : 0.32 %
Ulykkesstatistikk Datauttrekk Generell : 0.32 %
Politiet Statens havarikommisjon : 0.32 %
Generell statisikk Undersøkelse : 0.32 %
havarikommisjon transport SHT : 0.32 %
og rapporteringsplikt ved : 0.32 %
Melde og rapporteringsplikt : 0.32 %
rapporteringsplikt ved ulykker : 0.32 %
ved ulykker Rapport : 0.32 %
ulykker Rapport om : 0.32 %
HRS Melde og : 0.32 %
Kontaktinformasjon HRS Melde : 0.32 %
Ulykker sikkerhet Sjøsikkerhetskonferansen : 0.32 %
transport SHT Redningstjenesten : 0.32 %
SHT Redningstjenesten Kontaktinformasjon : 0.32 %
Redningstjenesten Kontaktinformasjon HRS : 0.32 %
Statens havarikommisjon transport : 0.32 %
Havnestatskontroll PSC Ulykker : 0.32 %
Krav til sikkerhetsstyring : 0.32 %
LRIT Krav til : 0.32 %
til sikkerhetsstyring Krav : 0.32 %
sikkerhetsstyring Krav til : 0.32 %
Krav til bemanning : 0.32 %
krav LRIT Krav : 0.32 %
tekniske krav LRIT : 0.32 %
Bygge fartøy Utstyr : 0.32 %
BYGG Bygge fartøy : 0.32 %
fartøy Utstyr og : 0.32 %
Utstyr og tekniske : 0.32 %
og tekniske krav : 0.32 %
til bemanning Sertifikater : 0.32 %
bemanning Sertifikater tillatelser : 0.32 %
m m Tilsyn : 0.32 %
journaler m m : 0.32 %
m Tilsyn Havnestatskontroll : 0.32 %
Tilsyn Havnestatskontroll PSC : 0.32 %
Rapport om sjøulykke : 0.32 %
Dagbøker journaler m : 0.32 %
Bunkersoljesølskadesertifikat Dagbøker journaler : 0.32 %
tillatelser dokumenter på : 0.32 %
Sertifikater tillatelser dokumenter : 0.32 %
dokumenter på fartøy : 0.32 %
på fartøy Bunkersoljesølskadesertifikat : 0.32 %
fartøy Bunkersoljesølskadesertifikat Dagbøker : 0.32 %
PSC Ulykker sikkerhet : 0.32 %
sjøulykke arbeidsulykke og : 0.32 %
Alle endret oppdatert : 0.32 %
havnestatskontrollforskriften Alle endret : 0.32 %
Forslag til endring : 0.32 %
til endring av : 0.32 %
endring av skipsutstyrsforskriften : 0.32 %
Endring av havnestatskontrollforskriften : 0.32 %
merking Nyregistrering NIS : 0.32 %
til luft NOx : 0.32 %
Utslipp til luft : 0.32 %
luft NOx avgift : 0.32 %
meter CE merking : 0.32 %
CE merking Nyregistrering : 0.32 %
av skipsutstyrsforskriften av : 0.32 %
skipsutstyrsforskriften av desember : 0.32 %
slutten av uke : 0.32 %
kommer slutten av : 0.32 %
en avdeling Sjøfartsdirektoratet : 0.32 %
sin avtroppende generalsekretær : 0.32 %
Pressekontakter Offentlig journal : 0.32 %
nettmøte kommer slutten : 0.32 %
første nettmøte kommer : 0.32 %
av desember nr : 0.32 %
desember nr Alle : 0.32 %
Kristina LK Alle : 0.32 %
Dato første nettmøte : 0.32 %
vann Utslipp til : 0.32 %
til vann Utslipp : 0.32 %
Faremeldinger Andre rapporteringskrav : 0.32 %
forurensing Faremeldinger Andre : 0.32 %
Andre rapporteringskrav Pirater : 0.32 %
rapporteringskrav Pirater ISPS : 0.32 %
Pirater ISPS security : 0.32 %
akutt forurensing Faremeldinger : 0.32 %
Varsling akutt forurensing : 0.32 %
Skipsbyggingsregisteret BYGG Bygge : 0.32 %
arbeidsulykke og nestenulykke : 0.32 %
og nestenulykke Varsling : 0.32 %
nestenulykke Varsling akutt : 0.32 %
ISPS security Convoy : 0.32 %
security Convoy Information : 0.32 %
av skip Avfallsmottak : 0.32 %
Opphugging av skip : 0.32 %
skip Avfallsmottak Utslipp : 0.32 %
Avfallsmottak Utslipp til : 0.32 %
Utslipp til vann : 0.32 %
kilder Opphugging av : 0.32 %
Radioaktive kilder Opphugging : 0.32 %
Miljø Forum miljøvennlig : 0.32 %
Forum miljøvennlig skipsfart : 0.32 %
miljøvennlig skipsfart Radioaktive : 0.32 %
skipsfart Radioaktive kilder : 0.32 %
om sjøulykke arbeidsulykke : 0.32 %
av havnestatskontrollforskriften Alle : 0.32 %
Fartstid Helseerklæring Verifikasjon : 0.32 %
Helseerklæring Verifikasjon Sertifikater : 0.32 %
Verifikasjon Sertifikater sjøfolk : 0.32 %
Dekksoffiser Maskinoffiser Andre : 0.32 %
Sikkerhetskompetanse Fartstid Helseerklæring : 0.32 %
Kvalifikasjon Sikkerhetskompetanse Fartstid : 0.32 %
skoler og kurssenter : 0.32 %
og kurssenter Kvalifikasjon : 0.32 %
kurssenter Kvalifikasjon Sikkerhetskompetanse : 0.32 %
Andre sertifikater assessor : 0.32 %
sertifikater assessor kokk : 0.32 %
duplikat SSO MOB : 0.32 %
SSO MOB HMOB : 0.32 %
MOB HMOB Tankermann : 0.32 %
HMOB Tankermann Bro : 0.32 %
hurtigbåtoperasjon duplikat SSO : 0.32 %
bevis hurtigbåtoperasjon duplikat : 0.32 %
assessor kokk kval : 0.32 %
kokk kval bevis : 0.32 %
kval bevis hurtigbåtoperasjon : 0.32 %
maritime skoler og : 0.32 %
godkjente maritime skoler : 0.32 %
til Søk English : 0.32 %
Regelverk Skjema Om : 0.32 %
Skjema Om direktoratet : 0.32 %
Om direktoratet Kontakt : 0.32 %
NOR Skipsbyggingsregisteret BYGG : 0.32 %
direkte til Søk : 0.32 %
direkte til innhold : 0.32 %
til innhold Hopp : 0.32 %
innhold Hopp direkte : 0.32 %
direktoratet Kontakt Sjøfolk : 0.32 %
Kontakt Sjøfolk Utdanning : 0.32 %
alle Oversikt over : 0.32 %
Oversikt over godkjente : 0.32 %
over godkjente maritime : 0.32 %
Ikke alle Oversikt : 0.32 %
yrkesvalg Ikke alle : 0.32 %
Sjøfolk Utdanning Maritimt : 0.32 %
Utdanning Maritimt yrkesvalg : 0.32 %
Maritimt yrkesvalg Ikke : 0.32 %
Tankermann Bro maskinvakt : 0.32 %
Maskinoffiser Andre sertifikater : 0.32 %
Fartøystyper Flyttbare innretninger : 0.32 %
Flyttbare innretninger Fiskefartøy : 0.32 %
Bro maskinvakt Fritidsbåtskippersertifikat : 0.32 %
Fiskefartøy Passasjerskip Fritidsfartøy : 0.32 %
Fartøy Fartøystyper Flyttbare : 0.32 %
registreringsskjema Fartøy Fartøystyper : 0.32 %
til utfylling av : 0.32 %
utfylling av registreringsskjema : 0.32 %
av registreringsskjema Fartøy : 0.32 %
Passasjerskip Fritidsfartøy Registrere : 0.32 %
Fritidsfartøy Registrere fartøy : 0.32 %
NIS Norsk Ordinært : 0.32 %
Norsk Ordinært Skipsregister : 0.32 %
Ordinært Skipsregister NOR : 0.32 %
Skipsregister NOR Skipsbyggingsregisteret : 0.32 %
Skipsregister NIS Norsk : 0.32 %
Internasjonalt Skipsregister NIS : 0.32 %
Registrere fartøy Norsk : 0.32 %
fartøy Norsk Internasjonalt : 0.32 %
Norsk Internasjonalt Skipsregister : 0.32 %
Veiledning til utfylling : 0.32 %
innretninger Fiskefartøy Passasjerskip : 0.32 %
sjøfolk Velferdstilbud brosjyre : 0.32 %
Velferdstilbud brosjyre Sjømannssaker : 0.32 %
brosjyre Sjømannssaker Sjømannskirken : 0.32 %
Endorsement Påtegning Gebyrer : 0.32 %
Velferd sjøfolk Velferdstilbud : 0.32 %
Fritidsbåtskippersertifikat Båtførerbevis Endorsement : 0.32 %
Båtførerbevis Endorsement Påtegning : 0.32 %
nettolønn Veiledning til : 0.32 %
Sjømannssaker Sjømannskirken HMS : 0.32 %
Sjømannskirken HMS Refusjonsordningen : 0.32 %
og nettolønn Veiledning : 0.32 %
Refusjonsordningen og nettolønn : 0.32 %
Påtegning Gebyrer Sjømannspensjon : 0.32 %
HMS Refusjonsordningen og : 0.32 %
maskinvakt Fritidsbåtskippersertifikat Båtførerbevis : 0.32 %
ganger farligere enn : 0.16 %
er ganger farligere : 0.16 %
sjarkfisker er ganger : 0.16 %
Stavanger viser det : 0.16 %
Universitetet Stavanger viser : 0.16 %
fra Universitetet Stavanger : 0.16 %
forskningsarbeid fra Universitetet : 0.16 %
farligere enn å : 0.16 %
viser det å : 0.16 %sm
Total: 344
sjofgartsdir.no
sjofartszdir.no
sjofartsdir4.no
ajofartsdir.no
sjofarrsdir.no
sjofartsder.no
sjofarztsdir.no
sjofartsdilr.no
sj9fartsdir.no
sjofartzsdir.no
sjyfartsdir.no
sjoufartsdir.no
sjofairtsdir.no
wwsjofartsdir.no
sjofartsdiyr.no
sjofartsdcir.no
sjofzartsdir.no
sjofartsdiar.no
sjofartsdifr.no
sjofarsdir.no
sjofarutsdir.no
sjofratsdir.no
sjofartsdeir.no
sjotfartsdir.no
sjofartesdir.no
nsjofartsdir.no
sjofartsdor.no
sjofaertsdir.no
sjhofartsdir.no
sjofartsdirl.no
sjofardtsdir.no
sjofarcsdir.no
sjofartsdil.no
sjofarstsdir.no
szjofartsdir.no
sjofartsxdir.no
wwwsjofartsdir.no
sjofartsdjir.no
sjolfartsdir.no
sjofartgsdir.no
sjofartsdijr.no
sjofartsdrir.no
sjo0fartsdir.no
sjofartsdirw.no
sjoyfartsdir.no
sjofartsdira.no
sjofasrtsdir.no
sjgofartsdir.no
snjofartsdir.no
sjodfartsdir.no
sjo9fartsdir.no
sjofartsdit.no
sjofrtsdir.no
sjofar6tsdir.no
sjofattsdir.no
sujofartsdir.no
sjeofartsdir.no
jsofartsdir.no
ysjofartsdir.no
sjofqrtsdir.no
sjofarstdir.no
jofartsdir.no
sjofartsdird.no
sjofartsdirj.no
xjofartsdir.no
jsjofartsdir.no
sjofartscdir.no
sjofartsdjr.no
sjiofartsdir.no
tsjofartsdir.no
sjofart6sdir.no
sjofeartsdir.no
sjofargsdir.no
sjofaftsdir.no
sjofartsdir0.no
sjoftartsdir.no
ejofartsdir.no
sjofartsdar.no
sjofartwdir.no
sjopfartsdir.no
sjofarttdir.no
shofartsdir.no
bsjofartsdir.no
sjofartsdirp.no
sjofartsdtir.no
sxjofartsdir.no
sjofarhsdir.no
sjofartsdyr.no
sjofartfsdir.no
sjofrartsdir.no
sjofoartsdir.no
sjofartsdif.no
sjofyrtsdir.no
sdjofartsdir.no
lsjofartsdir.no
sjofartsdfir.no
zjofartsdir.no
sjovfartsdir.no
sjofartsdi9r.no
sjofiartsdir.no
sjofartsdidr.no
sjofartasdir.no
sjofartsdikr.no
sjofdartsdir.no
sjofartsdiry.no
skjofartsdir.no
sjofartsdirn.no
scjofartsdir.no
sjofartsdi5r.no
sjofarctsdir.no
sjofaztsdir.no
sjofaqrtsdir.no
sjocartsdir.no
sjofa5rtsdir.no
sejofartsdir.no
sjofartsdiur.no
sjofartsdire.no
sjofartsdirf.no
sjofurrtsdir.no
sjofartsd9ir.no
sjofar5tsdir.no
sjogfartsdir.no
sjofcartsdir.no
8sjofartsdir.no
sjoifartsdir.no
7sjofartsdir.no
sjofartsfir.no
sjofatrtsdir.no
sjofartsdkir.no
sjofarrtsdir.no
sjofartsdirc.no
sjoafrtsdir.no
3sjofartsdir.no
sjofartsdirh.no
sjofa4tsdir.no
sjofirtsdir.no
sjofartsdyir.no
sjofartssir.no
sjofartsrdir.no
sjofartsdur.no
sjofaetsdir.no
sjyofartsdir.no
sjofaortsdir.no
sjofartsdxir.no
sjofartsdi4.no
usjofartsdir.no
sj0ofartsdir.no
sjofartxdir.no
rsjofartsdir.no
sjuofartsdir.no
sjofyartsdir.no
sjfartsdir.no
sjofartsdkr.no
sjofartsdir7.no
sjofartsdirv.no
stjofartsdir.no
sjofahrtsdir.no
djofartsdir.no
isjofartsdir.no
sjofartsdir6.no
sjofarhtsdir.no
sjofartdir.no
sjpfartsdir.no
gsjofartsdir.no
sjorartsdir.no
sjofartsdir9.no
sjofartsdeer.no
sjofarltsdir.no
sjofartsdier.no
sjofartdsir.no
sjofartxsdir.no
sjoofartsdir.no
sjofzrtsdir.no
sjofartsrir.no
sjofartsdirt.no
sjofartsdsir.no
sjofartsdiir.no
hsjofartsdir.no
sjofartsdirs.no
sjnofartsdir.no
sjofqartsdir.no
sjoefartsdir.no
sjofortsdir.no
asjofartsdir.no
sjofartcsdir.no
sjofartzdir.no
wsjofartsdir.no
sjofartsdi.no
zsjofartsdir.no
sjofatrsdir.no
sjofartsdi5.no
sjofartscir.no
sjofartsdir1.no
sjokfartsdir.no
sjoffartsdir.no
sjofartsdirz.no
sjlofartsdir.no
sjofartsdiri.no
sjofartedir.no
sjofartssdir.no
sjofartstdir.no
sjofuartsdir.no
xsjofartsdir.no
ssjofartsdir.no
sjefartsdir.no
fsjofartsdir.no
snofartsdir.no
sojfartsdir.no
sjofartsdiz.no
sj9ofartsdir.no
sjofartsdizr.no
sjofsartsdir.no
sjkofartsdir.no
siofartsdir.no
sjovartsdir.no
sjmofartsdir.no
sgjofartsdir.no
5sjofartsdir.no
shjofartsdir.no
sofartsdir.no
sjofartsidr.no
sjaofartsdir.no
sjofartsdirm.no
sjoartsdir.no
sjofaratsdir.no
sjifartsdir.no
smjofartsdir.no
sjofa4rtsdir.no
sjofartsdir5.no
sjofafrtsdir.no
skofartsdir.no
sjofartsdie.no
vsjofartsdir.no
sjofartseir.no
sjofartdsdir.no
qsjofartsdir.no
sjofadtsdir.no
sjofartsdr.no
sjofartsdiro.no
sjofartsdri.no
9sjofartsdir.no
sjofartsditr.no
sjofartsdir8.no
sjofarfsdir.no
sjofartrsdir.no
sjofartsdoir.no
sjofartadir.no
csjofartsdir.no
sjofaurtsdir.no
sjofa5tsdir.no
sjofartsdi8r.no
sjodartsdir.no
sjocfartsdir.no
sjofvartsdir.no
sjofartsxir.no
sjofartsir.no
sjkfartsdir.no
sjoafartsdir.no
smofartsdir.no
sjofartsdair.no
sjofwartsdir.no
sjofartsddir.no
esjofartsdir.no
6sjofartsdir.no
sjofartsdires.no
sjofadrtsdir.no
2sjofartsdir.no
sjufartsdir.no
sjofarysdir.no
sgofartsdir.no
cjofartsdir.no
dsjofartsdir.no
sjofar5sdir.no
suofartsdir.no
sjofartwsdir.no
sjofarytsdir.no
sjofartsadir.no
sjofartsdiru.no
sjofartsdior.no
sjofartsdirk.no
sjofartsdirr.no
sjogartsdir.no
sjofartsdyer.no
sjorfartsdir.no
ksjofartsdir.no
sjofsrtsdir.no
sjofayrtsdir.no
sjjofartsdir.no
sjofarssdir.no
sjofartsdi4r.no
sjofartsdirb.no
sjofazrtsdir.no
0sjofartsdir.no
tjofartsdir.no
4sjofartsdir.no
sjofart5sdir.no
sjofartcdir.no
sjofwrtsdir.no
sjofartsdirq.no
sjofartysdir.no
sjofawrtsdir.no
sjofartstir.no
psjofartsdir.no
sjofartsd8r.no
sj0fartsdir.no
sjofarftsdir.no
sjofartsd8ir.no
sjofardsdir.no
sjofartsdir3.no
sijofartsdir.no
sjofalrtsdir.no
sjofarttsdir.no
sjlfartsdir.no
sjofartswdir.no
sjofartddir.no
sjofartsedir.no
sjofargtsdir.no
sjofaartsdir.no
wjofartsdir.no
sajofartsdir.no
osjofartsdir.no
sjofarthsdir.no
sjofartsdir.no
swjofartsdir.no
sjpofartsdir.no
sjafartsdir.no
sjofurtsdir.no
msjofartsdir.no
1sjofartsdir.no
sjofartsdirx.no
sjofartsdid.no
sjofatsdir.no
sjofertsdir.no
sjotartsdir.no
sjofartsdir2.no
sjofar4tsdir.no
sjofar6sdir.no
sjofaltsdir.no
sjofartsdirg.no
sjfoartsdir.no
sjofartsduir.no
sjofartsd9r.no
sjofartsfdir.no
sjofaretsdir.no


:

nokiatouch.me
website4retail.com
marketthoughts.com
bitfield.se
edgechicago.com
makthavare.se
trophyhits.com
saltscapes.com
studybeat.com
coloriages.org
bonrix.net
cloud23.de
socialsmoke.com
everythingpei.com
ebookverkauf.ch
dignitas.ch
scm-gladiators.de
brand-oroshi.jp
sildelaget.no
top-magazin.de
communityarts.net
jumpnjammin.com
7mile.su
likeadesertprophet.com
webzinfotech.com
askmepc-webdesign.com
neumarkt.de.com
pcmedixwebs.com
doomii.cn
joody6.com
chicsinred.com
pcparts.hu
watch-online.co.cc
admisionmayor.cl
biteus.net
ignourcd2.ac.in
forexaltin.com
taelektroakustik.de
millebabords.org
multitrade-swiss.ch
maje-paris.fr
iamanushka.com
omarket.de
esenciasflorales.net
vetreviewsonline.com
vistacrush.com
hotelsanblas.es
yyxdangao.com
fekewigs.com
indiansandstones.com
agvsport.com
ballot-denvergov.org
wildbirds.org
minichristmas.com
sundanceauto.com
sacdelt.com
longleafservices.org
trnametags.com
enmusports.com
edubakery.com
solvaybank.com
fueleconomydb.com
assocbuyers.com
forestlandgroup.com
goldcalifornia.net
noxycut.com
wawanesa.org
weca-iec.org
find-search-seek.com
theflagshirt.com
puntoyapart.com
doubleharvest.org
jonathan-clark.com
deltadentalin.com
shugollresearch.com
marschalgrips.com
me-mm.com
kailoke.com
maat-order.org
kayaklasvegas.com
bentcover.com
biofuels.coop
tifton.net
e-oscar-web.net
gentle.org
cedarinnmotel.com
count-all.com
scottsflatlake.net
todaycleaners.com
chefelf.com
mcenearney.com
foreverpaws.com
powerclinicinc.com
promoteprevent.org
mod-u-kraf.com
aldinecafe.com
safeshoes.com
reptilehabitat.com
hardi-us.com
rvtravelbuddy.com