: utf-8

: April 25 2010 10:05:20.
:

words q 1 (max 200)words q 2 (max 200)words q 3 (max 200)
იუსტიციის : 3.01 %
და : 2.61 %
დეპარტამენტი : 2.48 %
საქართველოს : 1.83 %
საერთაშორისო : 1.31 %
სამართლის : 1.18 %
ვრცლად : 0.92 %
სამინისტროში : 0.92 %
სამოქალაქო : 0.92 %
არასამთავრობო : 0.92 %
სამინისტროს : 0.92 %
აპრილი : 0.92 %
კერძო : 0.92 %
ახალი : 0.78 %
რეესტრის : 0.78 %
საჯარო : 0.78 %
სააგენტო : 0.78 %
ეროვნული : 0.78 %
საბჭოს : 0.78 %
საკანონმდებლო : 0.78 %
საქმისწარმოების : 0.65 %
გაიმართა : 0.65 %
პროკურატურის : 0.65 %
შესახებ : 0.65 %
და : 0.65 %
მთავარი : 0.65 %
ელექტრონულ : 0.52 %
განიხილეს : 0.52 %
მონაცემთა : 0.52 %
წარმომადგენლები : 0.52 %
წლის : 0.52 %
სექტორის : 0.52 %
რეფორმის : 0.52 %
სასწავლო : 0.52 %
საკოორდინაციო : 0.52 %
სისხლის : 0.52 %
დანაშაულის : 0.52 %
კომპიუტერული : 0.52 %
პროგრამაში : 0.52 %
აღნიშნულ : 0.39 %
უზრუნველყოფის : 0.39 %
სამინისტრომ : 0.39 %
სასამართლო : 0.39 %
სასამართლოს : 0.39 %
ჩაერთვებიან : 0.39 %
სხდომათა : 0.39 %
აღმასრულებლები : 0.39 %
ანალიტიკური : 0.39 %
გიორგი : 0.39 %
თავმჯდომარე : 0.39 %
მინისტრი : 0.39 %
გაიხსნა : 0.39 %
არქივი : 0.39 %
შეხვედრა : 0.39 %
პაკეტი : 0.39 %
ცვლილებათა : 0.39 %
განმახორციელებელი : 0.39 %
აპრილს : 0.39 %
აღსრულების : 0.39 %
მინისტრის : 0.39 %
ყველა : 0.39 %
მოადგილე : 0.39 %
სხდომა : 0.39 %
დარბაზი : 0.39 %
იმიტირებულ : 0.39 %
RSS : 0.26 %
მიიღებენ : 0.26 %
არის : 0.26 %
სამინისტრო : 0.26 %
შენობაში : 0.26 %
ვაშაძე : 0.26 %
უწყებათაშორისო : 0.26 %
კანონმდებლობის : 0.26 %
ამომრჩეველთა : 0.26 %
წარმომადგენლებს : 0.26 %
რეესტრში : 0.26 %
გათვალისწინებით : 0.26 %
ესწრებოდნენ : 0.26 %
იქნა : 0.26 %
ასევე : 0.26 %
სიების : 0.26 %
ENGLISH : 0.26 %
დაასაქმა : 0.26 %
პრობაციონერები : 0.26 %
თბილისის : 0.26 %
დასაქმების : 0.26 %
შესაქმნელად : 0.26 %
ფარგლებში : 0.26 %
პროექტის : 0.26 %
რომლებიც : 0.26 %
საქართველოში : 0.26 %
არ : 0.26 %
რეგისტრაციისა : 0.26 %
ნოტარიატის : 0.26 %
სამართლებლივი : 0.26 %
სამართალშემოქმედების : 0.26 %
სახელმწიფო : 0.26 %
წარმომადგენლობის : 0.26 %
ლოგოს : 0.26 %
ინსპექცია : 0.26 %
ადმინისტრაცია : 0.26 %
საინფორმაციო : 0.26 %
ეკონომიკური : 0.26 %
მართვის : 0.26 %
ადამიანური : 0.26 %
რესურსების : 0.26 %
სასამართლოებში : 0.26 %
უფლებათა : 0.26 %
რედაქცია : 0.26 %
მაცნეს : 0.26 %
ნოტარიუსთა : 0.26 %
პალატა : 0.26 %
კანონთა : 0.26 %
გაცვლის : 0.26 %
წიგნის : 0.26 %
კანონთა : 0.26 %
განხორციელებული : 0.26 %
ადამიანის : 0.26 %
პროექტები : 0.26 %
ცენტრი : 0.26 %
ბიურო : 0.26 %
ტექნოლიგიების : 0.26 %
გენერალური : 0.26 %
სამინისტროსა : 0.26 %
კონკურსი : 0.26 %
ჩართული : 0.13 %
ჯგუფში : 0.13 %
ოთხი : 0.13 %
დამოუკიდებელი : 0.13 %
მონიტორინგის : 0.13 %
ამბების : 0.13 %
ანალიტიკურ : 0.13 %
შეხვდა : 0.13 %
დეპარტამენტში : 0.13 %
როგორც : 0.13 %
ცნობილია : 0.13 %
შექმნილ : 0.13 %
ცესკოში : 0.13 %
ორგანიზაცია : 0.13 %
ახალგაზრდა : 0.13 %
ინციატივა : 0.13 %
თაობა : 0.13 %
საქართველო : 0.13 %
ანგარიშის : 0.13 %
შეხვედრაზე : 0.13 %
დამადასტურებელ : 0.13 %
სერთიფიკატს : 0.13 %
გამჭვირვალობა : 0.13 %
საზოგადოება : 0.13 %
ასოციაცია : 0.13 %
იურისტთა : 0.13 %
ექსპერტები : 0.13 %
სამართლიანი : 0.13 %
დემოკრატიის : 0.13 %
არჩევნებისა : 0.13 %
დაკავშირებით : 0.13 %
სიებთან : 0.13 %
ღონისძიებები : 0.13 %
რეფორმები : 0.13 %
მიმიდინარე : 0.13 %
მიმართულებით : 0.13 %
სისტემის : 0.13 %
გეგმის : 0.13 %
სამოქმედო : 0.13 %
ს : 0.13 %
მიერ : 0.13 %
ამბები : 0.13 %
აგრეთვე : 0.13 %
გეგმა : 0.13 %
მოადგილეები : 0.13 %
განხილულ : 0.13 %
შემადგენლობა : 0.13 %
ITDC : 0.13 %
დამზადებულია : 0.13 %
დეპარტამენტის : 0.13 %
ბმული : 0.13 %
დეპარტამენტისა : 0.13 %
ინფორმაციული : 0.13 %
სადაც : 0.13 %
შეხვედრას : 0.13 %
ყაზახეთის : 0.13 %
ანტოკორუფციული : 0.13 %
უფლებები : 0.13 %
დაცულია : 0.13 %
საავტორო : 0.13 %
ვიზიტი : 0.13 %
წევრების : 0.13 %
სააგენტოში : 0.13 %
ბაზას : 0.13 %
ცესკო : 0.13 %
აამოქმედა : 0.13 %
იანვრიდან : 0.13 %
გასული : 0.13 %
მომავალში : 0.13 %
იგეგმება : 0.13 %
ცვლილებები : 0.13 %
აღმასრულებელთა : 0.13 %
ბიურომ : 0.13 %
ეროვნულმა : 0.13 %
იუსტიციის სამინისტროში : 0.92 %
ვრცლად აპრილი : 0.78 %
საქართველოს იუსტიციის : 0.65 %
სამოქალაქო რეესტრის : 0.52 %
სამართლის დეპარტამენტი : 0.52 %
საკოორდინაციო საბჭოს : 0.52 %
დანაშაულის შესახებ : 0.52 %
სისხლის სამართლის : 0.52 %
კომპიუტერული დანაშაულის : 0.52 %
არასამთავრობო სექტორის : 0.52 %
მთავარი პროკურატურის : 0.52 %
სასამართლოს თავმჯდომარე : 0.39 %
იუსტიციის სამინისტროს : 0.39 %
იმიტირებულ სასამართლო : 0.39 %
შესახებ საკანონმდებლო : 0.39 %
საკანონმდებლო ცვლილებათა : 0.39 %
იუსტიციის სამინისტრომ : 0.39 %
რეფორმის განმახორციელებელი : 0.39 %
პაკეტი განიხილეს : 0.39 %
ცვლილებათა პაკეტი : 0.39 %
სასამართლო სხდომათა : 0.39 %
პროგრამაში ჩაერთვებიან : 0.39 %
საქმისწარმოების ელექტრონულ : 0.39 %
აღმასრულებლები საქმისწარმოების : 0.39 %
ელექტრონულ პროგრამაში : 0.39 %
საჯარო სამართლის : 0.39 %
იუსტიციის მინისტრის : 0.39 %
სხდომათა დარბაზი : 0.39 %
კერძო აღმასრულებლები : 0.39 %
დარბაზი გაიხსნა : 0.39 %
იუსტიციის სასწავლო : 0.26 %
რეესტრის ეროვნული : 0.26 %
საჯარო რეესტრის : 0.26 %
სააგენტო იუსტიციის : 0.26 %
სასწავლო ცენტრი : 0.26 %
სააგენტო სამოქალაქო : 0.26 %
რეესტრის სააგენტო : 0.26 %
ეროვნული სააგენტო : 0.26 %
ეროვნული ბიურო : 0.26 %
ტექნოლიგიების დეპარტამენტი : 0.26 %
კანონთა წიგნის : 0.26 %
საინფორმაციო ტექნოლიგიების : 0.26 %
ადმინისტრაცია საინფორმაციო : 0.26 %
დეპარტამენტი ადმინისტრაცია : 0.26 %
საქართველოს კანონთა : 0.26 %
ბიურო საქართველოს : 0.26 %
ეროვნული არქივი : 0.26 %
საქართველოს ეროვნული : 0.26 %
არქივი აღსრულების : 0.26 %
აღსრულების ეროვნული : 0.26 %
იუსტიციის სამინისტროსა : 0.26 %
ცენტრი საქართველოს : 0.26 %
სამინისტროში სისხლის : 0.26 %
აპრილს საქართველოს : 0.26 %
სამინისტროში კომპიუტერული : 0.26 %
შენობაში იმიტირებულ : 0.26 %
პროკურატურის შენობაში : 0.26 %
გიორგი ვაშაძე : 0.26 %
მოადგილე გიორგი : 0.26 %
სამინისტრომ პრობაციონერები : 0.26 %
პრობაციონერები დაასაქმა : 0.26 %
მინისტრის მოადგილე : 0.26 %
პროექტის ფარგლებში : 0.26 %
აპრილი იუსტიციის : 0.26 %
საბჭოს სხდომა : 0.26 %
სხდომა გაიმართა : 0.26 %
იუსტიციის სამინისტრო : 0.26 %
პროკურატურის ლოგოს : 0.26 %
უწყებათაშორისო საკოორდინაციო : 0.26 %
განმახორციელებელი უწყებათაშორისო : 0.26 %
ეკონომიკური დეპარტამენტი : 0.26 %
სამართლის კანონმდებლობის : 0.26 %
კანონმდებლობის რეფორმის : 0.26 %
და მთავარი : 0.26 %
სამინისტროსა და : 0.26 %
დეპარტამენტი საერთაშორისო : 0.26 %
საერთაშორისო საჯარო : 0.26 %
და და : 0.26 %
წიგნის და : 0.26 %
კანონთა და : 0.26 %
საერთაშორისო კერძო : 0.26 %
სექტორის შეხვედრა : 0.26 %
ადამიანის უფლებათა : 0.26 %
სექტორის წარმომადგენლებს : 0.26 %
დეპარტამენტი ადამიანის : 0.26 %
და საკანონმდებლო : 0.26 %
საკანონმდებლო მაცნეს : 0.26 %
მონაცემთა გაცვლის : 0.26 %
გაცვლის სააგენტო : 0.26 %
დეპარტამენტი ეკონომიკური : 0.26 %
გათვალისწინებით ვრცლად : 0.26 %
პალატა მონაცემთა : 0.26 %
ნოტარიუსთა პალატა : 0.26 %
მაცნეს რედაქცია : 0.26 %
რედაქცია საქართველოს : 0.26 %
საქართველოს ნოტარიუსთა : 0.26 %
შეხვედრა სამოქალაქო : 0.26 %
კერძო სამართლის : 0.26 %
და ნოტარიატის : 0.26 %
ინსპექცია ადამიანური : 0.26 %
დეპარტამენტი სამართალშემოქმედების : 0.26 %
ანალიტიკური დეპარტამენტი : 0.26 %
რეგისტრაციისა და : 0.26 %
სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი : 0.26 %
დეპარტამენტი სამართლებლივი : 0.26 %
ადამიანური რესურსების : 0.26 %
სამოქალაქო რეესტრში : 0.26 %
უზრუნველყოფის რეგისტრაციისა : 0.26 %
დეპარტამენტი ანალიტიკური : 0.26 %
ნოტარიატის დეპარტამენტი : 0.26 %
დეპარტამენტი გენერალური : 0.26 %
გენერალური ინსპექცია : 0.26 %
მართვის დეპარტამენტი : 0.26 %
უფლებათა საერთაშორისო : 0.26 %
საერთაშორისო სასამართლოებში : 0.26 %
სასამართლოებში სახელმწიფო : 0.26 %
წარმომადგენლობის დეპარტამენტი : 0.26 %
რესურსების მართვის : 0.26 %
სახელმწიფო წარმომადგენლობის : 0.26 %
სამართლებლივი უზრუნველყოფის : 0.26 %
აღნიშნულ მასალები : 0.13 %
გადასცა ვრცლად : 0.13 %
აპრილი კერძო : 0.13 %
მასალები გადასცა : 0.13 %
წარმომადგენლებს აღნიშნულ : 0.13 %
მოადგილემ არასამთავრობო : 0.13 %
მინისტრის მოადგილემ : 0.13 %
მასალების გაცნობა : 0.13 %
გეგმის გათვალისწინებით : 0.13 %
რეესტრისგან მოითხოვა : 0.13 %
აპრილი არასამთავრობო : 0.13 %
სამოქალაქო რეესტრისგან : 0.13 %
მოითხოვა მონაცემთა : 0.13 %
მონაცემთა ბაზის : 0.13 %
საქმისწარმოების მასალების : 0.13 %
გასწორების საქმისწარმოების : 0.13 %
ბაზის გასწორების : 0.13 %
გაცნობა იუსტიციის : 0.13 %
ამ მიზნით : 0.13 %
მიმიდინარე რეფორმები : 0.13 %
სასწავლო ცენტრში : 0.13 %
რეფორმები და : 0.13 %
და განხორციელებული : 0.13 %
ცენტრში კერძო : 0.13 %
კერძო აღმასრულებელებს : 0.13 %
პროგრამის ერთკვირიანი : 0.13 %
ელექტრონული პროგრამის : 0.13 %
საქმისწარმოების ელექტრონული : 0.13 %
აღმასრულებელებს საქმისწარმოების : 0.13 %
სამინისტროს სასწავლო : 0.13 %
განხორციელებული ღონისძიებები : 0.13 %
მიმართულებით სისხლის : 0.13 %
სამართლის სისტემის : 0.13 %
სისტემის რეფორმის : 0.13 %
რეფორმის სამოქმედო : 0.13 %
ყველა მიმართულებით : 0.13 %
ღონისძიებები ყველა : 0.13 %
მიზნით იუსტიციის : 0.13 %
რეესტრში სამოქალაქო : 0.13 %
ჩაერთვებიან ამ : 0.13 %
ჩაერთვებიან კერძო : 0.13 %
სამოქმედო გეგმის : 0.13 %
რეესტრის მონაცემთა : 0.13 %
არჩევნებისა და : 0.13 %
სამართლიანი არჩევნებისა : 0.13 %
ასოციაცია სამართლიანი : 0.13 %
იურისტთა ასოციაცია : 0.13 %
ცესკოში შექმნილ : 0.13 %
და დემოკრატიის : 0.13 %
საერთაშორისო გამჭვირვალობა : 0.13 %
საზოგადოება საერთაშორისო : 0.13 %
საერთაშორისო საზოგადოება : 0.13 %
დემოკრატიის საერთაშორისო : 0.13 %
ახალგაზრდა იურისტთა : 0.13 %
ორგანიზაცია ახალგაზრდა : 0.13 %
მონიტორინგის ჯგუფში : 0.13 %
სიების მონიტორინგის : 0.13 %
ამომრჩეველთა სიების : 0.13 %
შექმნილ ამომრჩეველთა : 0.13 %
ჯგუფში ჩართული : 0.13 %
ჩართული არის : 0.13 %
არასამთავრობო ორგანიზაცია : 0.13 %
ოთხი არასამთავრობო : 0.13 %
არის ოთხი : 0.13 %
ერთკვირიანი ტრენინგები : 0.13 %
გამჭვირვალობა საქართველო : 0.13 %
საქართველო ახალი : 0.13 %
შეხვდა როგორც : 0.13 %
როგორც ცნობილია : 0.13 %
სექტორმა სამოქალაქო : 0.13 %
არასამთავრობო სექტორმა : 0.13 %
წარმომადგენლებს შეხვდა : 0.13 %
ვაშაძე არასამთავრობო : 0.13 %
სააგენტოში ამომრჩეველთა : 0.13 %
ამომრჩეველთა სიებთან : 0.13 %
სიებთან დაკავშირებით : 0.13 %
დაკავშირებით იუსტიციის : 0.13 %
იყენებს არასამთავრობო : 0.13 %
ფორმირებისთვის იყენებს : 0.13 %
კომპიუტერული დანაშაულის შესახებ : 0.52 %
დანაშაულის შესახებ საკანონმდებლო : 0.39 %
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი : 0.39 %
სხდომათა დარბაზი გაიხსნა : 0.39 %
სასამართლო სხდომათა დარბაზი : 0.39 %
ცვლილებათა პაკეტი განიხილეს : 0.39 %
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ : 0.39 %
კერძო აღმასრულებლები საქმისწარმოების : 0.39 %
აღმასრულებლები საქმისწარმოების ელექტრონულ : 0.39 %
საქმისწარმოების ელექტრონულ პროგრამაში : 0.39 %
ელექტრონულ პროგრამაში ჩაერთვებიან : 0.39 %
იმიტირებულ სასამართლო სხდომათა : 0.39 %
შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა : 0.39 %
ბიურო საქართველოს კანონთა : 0.26 %
ეროვნული ბიურო საქართველოს : 0.26 %
საქართველოს კანონთა წიგნის : 0.26 %
კანონთა წიგნის და : 0.26 %
და საკანონმდებლო მაცნეს : 0.26 %
წიგნის და საკანონმდებლო : 0.26 %
აღსრულების ეროვნული ბიურო : 0.26 %
არქივი აღსრულების ეროვნული : 0.26 %
სასწავლო ცენტრი საქართველოს : 0.26 %
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი : 0.26 %
ცენტრი საქართველოს ეროვნული : 0.26 %
საქართველოს ეროვნული არქივი : 0.26 %
ეროვნული არქივი აღსრულების : 0.26 %
საკანონმდებლო მაცნეს რედაქცია : 0.26 %
მაცნეს რედაქცია საქართველოს : 0.26 %
დეპარტამენტი ეკონომიკური დეპარტამენტი : 0.26 %
ეკონომიკური დეპარტამენტი ადმინისტრაცია : 0.26 %
მართვის დეპარტამენტი ეკონომიკური : 0.26 %
რესურსების მართვის დეპარტამენტი : 0.26 %
ინსპექცია ადამიანური რესურსების : 0.26 %
ადამიანური რესურსების მართვის : 0.26 %
დეპარტამენტი ადმინისტრაცია საინფორმაციო : 0.26 %
ადმინისტრაცია საინფორმაციო ტექნოლიგიების : 0.26 %
ნოტარიუსთა პალატა მონაცემთა : 0.26 %
რედაქცია საქართველოს ნოტარიუსთა : 0.26 %
პალატა მონაცემთა გაცვლის : 0.26 %
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო : 0.26 %
საინფორმაციო ტექნოლიგიების დეპარტამენტი : 0.26 %
სააგენტო იუსტიციის სასწავლო : 0.26 %
რეესტრის სააგენტო იუსტიციის : 0.26 %
სამართლის კანონმდებლობის რეფორმის : 0.26 %
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის : 0.26 %
კანონმდებლობის რეფორმის განმახორციელებელი : 0.26 %
რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისო : 0.26 %
უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს : 0.26 %
განმახორციელებელი უწყებათაშორისო საკოორდინაციო : 0.26 %
სამინისტროში სისხლის სამართლის : 0.26 %
იუსტიციის სამინისტროში სისხლის : 0.26 %
პროკურატურის შენობაში იმიტირებულ : 0.26 %
მთავარი პროკურატურის შენობაში : 0.26 %
შენობაში იმიტირებულ სასამართლო : 0.26 %
ვრცლად აპრილი იუსტიციის : 0.26 %
აპრილი იუსტიციის სამინისტროში : 0.26 %
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა : 0.26 %
საბჭოს სხდომა გაიმართა : 0.26 %
და მთავარი პროკურატურის : 0.26 %
მთავარი პროკურატურის ლოგოს : 0.26 %
სამინისტროსა და მთავარი : 0.26 %
იუსტიციის სამინისტროსა და : 0.26 %
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო : 0.26 %
სააგენტო სამოქალაქო რეესტრის : 0.26 %
ეროვნული სააგენტო სამოქალაქო : 0.26 %
იუსტიციის სამინისტროში კომპიუტერული : 0.26 %
სამინისტროში კომპიუტერული დანაშაულის : 0.26 %
საჯარო რეესტრის ეროვნული : 0.26 %
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო : 0.26 %
რეესტრის ეროვნული სააგენტო : 0.26 %
გენერალური ინსპექცია ადამიანური : 0.26 %
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა : 0.26 %
საერთაშორისო საჯარო სამართლის : 0.26 %
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს : 0.26 %
არასამთავრობო სექტორის შეხვედრა : 0.26 %
საჯარო სამართლის დეპარტამენტი : 0.26 %
სამართლის დეპარტამენტი საერთაშორისო : 0.26 %
სამართლის დეპარტამენტი ადამიანის : 0.26 %
საერთაშორისო კერძო სამართლის : 0.26 %
დეპარტამენტი საერთაშორისო კერძო : 0.26 %
მოადგილე გიორგი ვაშაძე : 0.26 %
მინისტრის მოადგილე გიორგი : 0.26 %
იუსტიციის სამინისტრომ პრობაციონერები : 0.26 %
შეხვედრა სამოქალაქო რეესტრში : 0.26 %
დეპარტამენტი გენერალური ინსპექცია : 0.26 %
სამინისტრომ პრობაციონერები დაასაქმა : 0.26 %
გათვალისწინებით ვრცლად აპრილი : 0.26 %
იუსტიციის მინისტრის მოადგილე : 0.26 %
სექტორის შეხვედრა სამოქალაქო : 0.26 %
დეპარტამენტი ადამიანის უფლებათა : 0.26 %
კერძო სამართლის დეპარტამენტი : 0.26 %
დეპარტამენტი სამართლებლივი უზრუნველყოფის : 0.26 %
სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი სამართლებლივი : 0.26 %
დეპარტამენტი სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი : 0.26 %
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო : 0.26 %
სამართლებლივი უზრუნველყოფის რეგისტრაციისა : 0.26 %
უზრუნველყოფის რეგისტრაციისა და : 0.26 %
ნოტარიატის დეპარტამენტი გენერალური : 0.26 %
და ნოტარიატის დეპარტამენტი : 0.26 %
რეგისტრაციისა და ნოტარიატის : 0.26 %
დეპარტამენტი ანალიტიკური დეპარტამენტი : 0.26 %
ანალიტიკური დეპარტამენტი სამართალშემოქმედების : 0.26 %
სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის : 0.26 %
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო : 0.26 %
უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში : 0.26 %
წარმომადგენლობის დეპარტამენტი ანალიტიკური : 0.26 %
სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტი : 0.26 %
ელექტრონული პროგრამის ერთკვირიანი : 0.13 %
ცენტრში კერძო აღმასრულებელებს : 0.13 %
და RSS კანონთა : 0.13 %
ბაზის გასწორების საქმისწარმოების : 0.13 %
მოითხოვა მონაცემთა ბაზის : 0.13 %
კერძო აღმასრულებელებს საქმისწარმოების : 0.13 %
აღმასრულებელებს საქმისწარმოების ელექტრონული : 0.13 %
საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის : 0.13 %
მონაცემთა ბაზის გასწორების : 0.13 %
ახალი პროგრამა აღსრულების : 0.13 %
გასწორების საქმისწარმოების მასალების : 0.13 %
უტარდებათ ახალი პროგრამა : 0.13 %
პროგრამა აღსრულების ეროვნულმა : 0.13 %
ფორმირებისთვის იყენებს არასამთავრობო : 0.13 %
საარჩევნო სიების ფორმირებისთვის : 0.13 %
სიების ფორმირებისთვის იყენებს : 0.13 %
იყენებს არასამთავრობო სექტორმა : 0.13 %
არასამთავრობო სექტორმა სამოქალაქო : 0.13 %
ტრენინგები უტარდებათ ახალი : 0.13 %
ერთკვირიანი ტრენინგები უტარდებათ : 0.13 %
რეესტრისგან მოითხოვა მონაცემთა : 0.13 %
სამოქალაქო რეესტრისგან მოითხოვა : 0.13 %
სექტორმა სამოქალაქო რეესტრისგან : 0.13 %
პროგრამის ერთკვირიანი ტრენინგები : 0.13 %
და და კანონთა : 0.13 %
მიზნით იუსტიციის სამინისტროს : 0.13 %
ამ მიზნით იუსტიციის : 0.13 %
იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო : 0.13 %
სამინისტროს სასწავლო ცენტრში : 0.13 %
სასწავლო ცენტრში კერძო : 0.13 %
ჩაერთვებიან ამ მიზნით : 0.13 %
პროგრამაში ჩაერთვებიან ამ : 0.13 %
ცესკო საარჩევნო სიების : 0.13 %
კანონთა და და : 0.13 %
RSS კანონთა და : 0.13 %
პროგრამაში ჩაერთვებიან კერძო : 0.13 %
ჩაერთვებიან კერძო აღმასრულებლები : 0.13 %
და კანონთა და : 0.13 %
აპრილი კერძო აღმასრულებლები : 0.13 %
მინისტრის მოადგილემ არასამთავრობო : 0.13 %
მოადგილემ არასამთავრობო სექტორის : 0.13 %
იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ : 0.13 %
გაცნობა იუსტიციის მინისტრის : 0.13 %
მასალების გაცნობა იუსტიციის : 0.13 %
სექტორის წარმომადგენლებს აღნიშნულ : 0.13 %
წარმომადგენლებს აღნიშნულ მასალები : 0.13 %
ვრცლად აპრილი კერძო : 0.13 %
გადასცა ვრცლად აპრილი : 0.13 %
მასალები გადასცა ვრცლად : 0.13 %
აღნიშნულ მასალები გადასცა : 0.13 %
საქმისწარმოების მასალების გაცნობა : 0.13 %
ცესკოში შექმნილ ამომრჩეველთა : 0.13 %
ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით : 0.13 %
სიებთან დაკავშირებით იუსტიციის : 0.13 %
სააგენტოში ამომრჩეველთა სიებთან : 0.13 %
რეესტრის სააგენტოში ამომრჩეველთა : 0.13 %
რეესტრში სამოქალაქო რეესტრის : 0.13 %
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში : 0.13 %
დაკავშირებით იუსტიციის მინისტრის : 0.13 %
გიორგი ვაშაძე არასამთავრობო : 0.13 %
როგორც ცნობილია ცესკოში : 0.13 %
ცნობილია ცესკოში შექმნილ : 0.13 %
შეხვდა როგორც ცნობილია : 0.13 %
წარმომადგენლებს შეხვდა როგორც : 0.13 %
ვაშაძე არასამთავრობო სექტორის : 0.13 %
სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა : 0.13 %
სამოქალაქო რეესტრში სამოქალაქო : 0.13 %
აპრილი არასამთავრობო სექტორის : 0.13 %
ყველა მიმართულებით სისხლის : 0.13 %
მიმართულებით სისხლის სამართლის : 0.13 %
ღონისძიებები ყველა მიმართულებით : 0.13 %
განხორციელებული ღონისძიებები ყველა : 0.13 %
რეფორმები და განხორციელებული : 0.13 %
და განხორციელებული ღონისძიებები : 0.13 %
სისხლის სამართლის სისტემის : 0.13 %
სამართლის სისტემის რეფორმის : 0.13 %
გეგმის გათვალისწინებით ვრცლად : 0.13 %
ვრცლად აპრილი არასამთავრობო : 0.13 %
სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით : 0.13 %
რეფორმის სამოქმედო გეგმის : 0.13 %
სისტემის რეფორმის სამოქმედო : 0.13 %
აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ : 0.13 %
შექმნილ ამომრჩეველთა სიების : 0.13 %
გამჭვირვალობა საქართველო ახალი : 0.13 %
საქართველო ახალი თაობა : 0.13 %
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო : 0.13 %
საზოგადოება საერთაშორისო გამჭვირვალობა : 0.13 %
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება : 0.13 %
საერთაშორისო საზოგადოება საერთაშორისო : 0.13 %
ახალი თაობა ახალი : 0.13 %
თაობა ახალი ინციატივა : 0.13 %
რეესტრის მონაცემთა ბაზას : 0.13 %sm
Total: 256
justicev.gov.ge
justiuce.gov.ge
6justice.gov.ge
justkce.gov.ge
j7stice.gov.ge
justice1.gov.ge
justice3.gov.ge
justuce.gov.ge
justicei.gov.ge
justyece.gov.ge
justuice.gov.ge
jgustice.gov.ge
justive.gov.ge
justicxe.gov.ge
ustice.gov.ge
jusxtice.gov.ge
judtice.gov.ge
justioce.gov.ge
just9ce.gov.ge
justicd.gov.ge
tjustice.gov.ge
justiceo.gov.ge
jnustice.gov.ge
justicec.gov.ge
justi9ce.gov.ge
mjustice.gov.ge
uustice.gov.ge
juetice.gov.ge
just8ice.gov.ge
jusrtice.gov.ge
jujstice.gov.ge
juvstice.gov.ge
jvustice.gov.ge
ujustice.gov.ge
ojustice.gov.ge
justicez.gov.ge
njustice.gov.ge
justicee.gov.ge
justicve.gov.ge
justoice.gov.ge
justic3.gov.ge
justic4e.gov.ge
jusfice.gov.ge
jutice.gov.ge
jus5tice.gov.ge
juztice.gov.ge
0justice.gov.ge
jmustice.gov.ge
mustice.gov.ge
just9ice.gov.ge
justiceq.gov.ge
jhustice.gov.ge
yjustice.gov.ge
jhstice.gov.ge
justixe.gov.ge
justicej.gov.ge
justiceb.gov.ge
pjustice.gov.ge
j8ustice.gov.ge
jusctice.gov.ge
ju8stice.gov.ge
justicde.gov.ge
justice2.gov.ge
jusice.gov.ge
juatice.gov.ge
justjice.gov.ge
justicef.gov.ge
juostice.gov.ge
gustice.gov.ge
justic.gov.ge
juswtice.gov.ge
justicu.gov.ge
justtice.gov.ge
just8ce.gov.ge
xjustice.gov.ge
justdice.gov.ge
justijce.gov.ge
justiyce.gov.ge
juctice.gov.ge
joostice.gov.ge
just6ice.gov.ge
justi8ce.gov.ge
justide.gov.ge
judstice.gov.ge
justie.gov.ge
justiceu.gov.ge
jusstice.gov.ge
jusgtice.gov.ge
justcice.gov.ge
ejustice.gov.ge
kjustice.gov.ge
jushice.gov.ge
jussice.gov.ge
ju7stice.gov.ge
jusdice.gov.ge
bjustice.gov.ge
jeustice.gov.ge
justic3e.gov.ge
jurstice.gov.ge
ljustice.gov.ge
justike.gov.ge
5justice.gov.ge
jusftice.gov.ge
justicse.gov.ge
justicae.gov.ge
justce.gov.ge
justife.gov.ge
qjustice.gov.ge
ijustice.gov.ge
justicel.gov.ge
justiced.gov.ge
justicfe.gov.ge
jusztice.gov.ge
justyice.gov.ge
jsutice.gov.ge
justiceg.gov.ge
justicte.gov.ge
2justice.gov.ge
justicoe.gov.ge
justoce.gov.ge
juxstice.gov.ge
jus6tice.gov.ge
justices.gov.ge
justicr.gov.ge
jutstice.gov.ge
jyustice.gov.ge
juhstice.gov.ge
justidce.gov.ge
jvstice.gov.ge
justicek.gov.ge
justicwe.gov.ge
justikce.gov.ge
justace.gov.ge
djustice.gov.ge
jus5ice.gov.ge
justifce.gov.ge
justcie.gov.ge
jstice.gov.ge
hjustice.gov.ge
4justice.gov.ge
ujstice.gov.ge
hustice.gov.ge
justicey.gov.ge
kustice.gov.ge
justicex.gov.ge
joustice.gov.ge
juwtice.gov.ge
justiec.gov.ge
justgice.gov.ge
jusytice.gov.ge
justicer.gov.ge
justiace.gov.ge
juxtice.gov.ge
jjstice.gov.ge
rjustice.gov.ge
nustice.gov.ge
justitse.gov.ge
justicie.gov.ge
jusitce.gov.ge
justiece.gov.ge
justrice.gov.ge
juttice.gov.ge
wwjustice.gov.ge
justise.gov.ge
vjustice.gov.ge
justicem.gov.ge
justice0.gov.ge
justicce.gov.ge
ajustice.gov.ge
jaustice.gov.ge
justkice.gov.ge
justjce.gov.ge
justicue.gov.ge
justivce.gov.ge
jusetice.gov.ge
justice7.gov.ge
jostice.gov.ge
jusrice.gov.ge
justeece.gov.ge
wjustice.gov.ge
justice6.gov.ge
juwstice.gov.ge
juustice.gov.ge
justeice.gov.ge
jucstice.gov.ge
justfice.gov.ge
justaice.gov.ge
juzstice.gov.ge
justics.gov.ge
3justice.gov.ge
jistice.gov.ge
justicy.gov.ge
juystice.gov.ge
jkustice.gov.ge
9justice.gov.ge
jutsice.gov.ge
fjustice.gov.ge
justicew.gov.ge
justico.gov.ge
gjustice.gov.ge
juastice.gov.ge
justite.gov.ge
justicen.gov.ge
1justice.gov.ge
justicea.gov.ge
justicw.gov.ge
7justice.gov.ge
sjustice.gov.ge
juscice.gov.ge
wwwjustice.gov.ge
justicke.gov.ge
jus6ice.gov.ge
justic4.gov.ge
jastice.gov.ge
justica.gov.ge
justice4.gov.ge
justice.gov.ge
jusatice.gov.ge
jjustice.gov.ge
just5ice.gov.ge
jestice.gov.ge
cjustice.gov.ge
jushtice.gov.ge
justece.gov.ge
justicet.gov.ge
justiche.gov.ge
juistice.gov.ge
justisce.gov.ge
justsice.gov.ge
iustice.gov.ge
justici.gov.ge
jusdtice.gov.ge
justhice.gov.ge
j7ustice.gov.ge
justitce.gov.ge
justyce.gov.ge
justice5.gov.ge
justiice.gov.ge
jiustice.gov.ge
justice9.gov.ge
jystice.gov.ge
j8stice.gov.ge
justicre.gov.ge
justicye.gov.ge
justicep.gov.ge
justiceh.gov.ge
justicai.gov.ge
jusgice.gov.ge
justice8.gov.ge
8justice.gov.ge
justisse.gov.ge
jusyice.gov.ge
justixce.gov.ge
justicur.gov.ge
juestice.gov.ge
zjustice.gov.ge


:

netshoppers.com
ericward.com
finetests.ru
rivaty.com
porsojoo.com
samsungapps.com
potsdam.edu
unaico.com
dring-voyant.fr
greenfestivals.com
debianhelp.org
abcya.com
xguitar.com
democrats.com
sonypictures.co.uk
thewitcher.com
bitsandpieces.com
mdaxue.com
dabbledoo.com
incehesap.com
hiredesk.net
plrarticlepro.com
vidown.com
stone.com
pdftown.com
sastay.co.za
kompass.co.uk
kurierlubelski.pl
seo-proxies.com
uwillfind.com
net-park.cz
thegpsstore.com
trafficandconversionblueprint.com
osdate-forum.de
flora2000.com
netpincer.hu
fotbalportal.cz
zakerin.ir
mammut.ch
upmaxclub.com
portaltattoo.com
8you8.com
favordeals.com
bestmelody.ir
modssl.org
shilpashettylive.com
solvay-pharma.ru
recycledfrockery.com
allotments4you.com
fromthedeskofjeffherring.com
ecmcareers.com
turkish-tour.ru
borotalco.it
huddlendeal.com
jingrichang.com
flaviosilveira.com
cooperthomas.com
onyou.ch
stockscanpro.com
filimlerim.com
lgk-russia.ru
elatelifestyles.com
ourshop.dk
60north.ru
wowforcars.com
weddingsbyjdk.com
yiyoutuan.com
ilmusic.cn
cacaofamily.ru
gifbib.com
missflorida.org
mminflatable.com
caeglobalacademy.com
citykircheberlin.de
traineeambev.com.br
ms6666111.com
lc-financial.com
globlex.co.th
ruyan.hk
eskymarket.com
omnia-turism.ro
zootovar-spb.ru
ipaymart.com
wanwu.com
atombengo.com
ultraweb4u.com
tvleaks.com
tattoo-gallery.de
proskurov.info
farsnews.org
motel-ujut.ru
quadrimex.com
gaming-paradise.net
robertsliardon.org
les-info.ca
hadatakara.jp
dhass.co.id
gloinvest.net
gratishuset.se
juegos-juegos.us