:
: September 02 2012 15:58:40.
:

და : 6.54 %
საქართველოს : 1.69 %
რეგიონული : 1.69 %
საავტომობილო : 1.69 %
განვითარებისა : 1.48 %
გზის : 1.27 %
ინფრასტრუქტურის : 1.27 %
აღნიშნული : 1.05 %
მშენებლობა : 1.05 %
ესტაკადების : 1.05 %
ესტაკადის : 0.84 %
მინისტრი : 0.84 %
დღეს : 0.84 %
საერთაშორისო : 0.84 %
სამუშაოები : 0.63 %
მინისტრმა : 0.63 %
მშენებლობის : 0.63 %
ახალი : 0.63 %
კმ : 0.63 %
ნაწილი : 0.63 %
მიმდებარე : 0.63 %
რამაზ : 0.63 %
აღმოსავლეთ-დასავლეთის : 0.63 %
გზების : 0.63 %
მაგისტრალის : 0.63 %
მონაკვეთზე : 0.63 %
ჩქაროსნული : 0.63 %
აგვისტო : 0.63 %
სიგრძის : 0.42 %
ldquo : 0.42 %
ხელოვნური : 0.42 %
ორი : 0.42 %
არსებული : 0.42 %
სვენეთი-რუისის : 0.42 %
გზა : 0.42 %
მოსახლეობა : 0.42 %
რუისი-აგარას : 0.42 %
პირდაპირ : 0.42 %
ზე : 0.42 %
ტიპის : 0.42 %
ირიბად : 0.42 %
მონაკვეთი : 0.42 %
ნაგებობები : 0.42 %
გზატკეცილის : 0.42 %
ივნისი : 0.42 %
ავტო-მაგისტრალის : 0.42 %
bdquo : 0.42 %
დაათვალიერა : 0.42 %
მიმართულებით : 0.42 %
ლოჭინის : 0.42 %
აღმოსავლეთ : 0.42 %
დედაქალაქს : 0.42 %
ორივე : 0.42 %
დიდი : 0.42 %
სამინისტროს : 0.42 %
პირადად : 0.42 %
კვანძთან : 0.42 %
ჭიათურისა : 0.42 %
რეკონსტრუქციას : 0.42 %
კმ-იანი : 0.42 %
პროექტის : 0.42 %
სარეაბილიტაციო : 0.42 %
საჩხერის : 0.42 %
გომი-საჩხერე-ჭიათურის : 0.42 %
დეპარტამენტი : 0.42 %
მსოფლიო : 0.42 %
ნიკოლაიშვილმა : 0.42 %
რეაბილიტირებული : 0.42 %
მოემსახურება : 0.21 %
გარდა : 0.21 %
ამისა : 0.21 %
მეტი : 0.21 %
რეაბილიტაციის : 0.21 %
ადგილობრივია : 0.21 %
ტვირთებს : 0.21 %
ფარგლებში : 0.21 %
მოეწყო : 0.21 %
რომელთა : 0.21 %
ადამიანი : 0.21 %
მეტ : 0.21 %
მაცხოვრებელს : 0.21 %
სამუშაოებზე : 0.21 %
დასაქმებულია : 0.21 %
სოფლის : 0.21 %
წლების : 0.21 %
საუღელტეხილო : 0.21 %
რიკოთის : 0.21 %
გადაკეტვის : 0.21 %
შემთხვევაში : 0.21 %
დამაკავშირებელი : 0.21 %
უკავშირდება : 0.21 %
დანარჩენ : 0.21 %
დაუკავშრდება : 0.21 %
გზით : 0.21 %
კომპლექსში : 0.21 %
მონაკვეთის : 0.21 %
მეშვეობით : 0.21 %
ალტერნატიული : 0.21 %
ფუნქციასაც : 0.21 %
როგორც : 0.21 %
უქმნიდა : 0.21 %
სოფლების : 0.21 %
მაცხოვრებლებს : 0.21 %
ასევე : 0.21 %
პრობლემებს : 0.21 %
გადაადგილების : 0.21 %
საფუძველი : 0.21 %
ასრულებს : 0.21 %
განმავლობაში : 0.21 %
იყო : 0.21 %
გამოსული : 0.21 %
სატრანზიტო : 0.21 %
დაგება : 0.21 %
მოაწერეს : 0.21 %
ხელი : 0.21 %
ხელშეკრულებას : 0.21 %
ფინანსთა : 0.21 %
დიმიტრი : 0.21 %
ბანკის : 0.21 %
გვინდაძემ : 0.21 %
გაფორმდა : 0.21 %
ხელშეკრულება : 0.21 %
ასოციაციას : 0.21 %
განვითარების : 0.21 %
ავტომაგისტრალის : 0.21 %
მესამე : 0.21 %
დაფინანსებისათვის : 0.21 %
დამატებითი : 0.21 %
დირექტორის : 0.21 %
მოვალეობის : 0.21 %
მალე : 0.21 %
შემოსავლელ : 0.21 %
სატრანსპორტო : 0.21 %
მომსახურებისა : 0.21 %
დასვენების : 0.21 %
ამოქმედდება : 0.21 %
კომპლექსი : 0.21 %
ესწრებოდა : 0.21 %
ნიკოლაიშვილი : 0.21 %
ელენე : 0.21 %
შემსრულებელმა : 0.21 %
იმნაძემ : 0.21 %
ხელმოწერის : 0.21 %
ცერემონიას : 0.21 %
გზაზე : 0.21 %
ეტაპია : 0.21 %
პირველი : 0.21 %
გრძელდება : 0.21 %
ახორციელებს : 0.21 %
პროექტს : 0.21 %
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო : 0.21 %
დაიწყო : 0.21 %
დაწყებას : 0.21 %
სამუშაოების : 0.21 %
მიმდინარეობს : 0.21 %
თბილისის : 0.21 %
არხები : 0.21 %
სანიაღვრე : 0.21 %
აშენდა : 0.21 %
ამჟამად : 0.21 %
საფარის : 0.21 %
ასფალტ-ბეტონის : 0.21 %
პრემიერ : 0.21 %
ვანო : 0.21 %
სრულიად : 0.21 %
მშენებარე : 0.21 %
მაგისტრალად : 0.21 %
აგარის : 0.21 %
შემოვლითი : 0.21 %
რუისი-რიკოთის : 0.21 %
მშენებლობას : 0.21 %
ზოლიან : 0.21 %
შორის : 0.21 %
დაესწრნენ : 0.21 %
მერაბიშვილი : 0.21 %
პროექტი : 0.21 %
ითვალისწინებს : 0.21 %
მათ : 0.21 %
მშენებლობა-რეკონსტრუქციას : 0.21 %
გაკეთდა : 0.21 %
ერთიანი : 0.21 %
გამოირჩევა : 0.21 %
სიმძლავრით : 0.21 %
ნათების : 0.21 %
მშენებლობაზე : 0.21 %
წლის : 0.21 %
სტაბილური : 0.21 %
მანძილზე : 0.21 %
ეკონომიურობით : 0.21 %
რომელიც : 0.21 %
შესაბამისი : 0.21 %
სტანდარტების : 0.21 %
გარე : 0.21 %
განათების : 0.21 %
დამონტაჟდა : 0.21 %
სისტემები : 0.21 %
სამუშაო : 0.21 %
ადგილი : 0.21 %
ავტო-სატრანსპორტო : 0.21 %
განვითარებისა და : 1.47 %
რეგიონული განვითარებისა : 1.47 %
და ინფრასტრუქტურის : 1.26 %
საავტომობილო გზის : 0.84 %
საქართველოს რეგიონული : 0.63 %
საავტომობილო გზების : 0.63 %
ხელოვნური ნაგებობები : 0.42 %
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს : 0.42 %
ჭიათურისა და : 0.42 %
და ირიბად : 0.42 %
დიდი ნაწილი : 0.42 %
პირდაპირ და : 0.42 %
საჩხერის მოსახლეობა : 0.42 %
მინისტრი რამაზ : 0.42 %
კმ სიგრძის : 0.42 %
ინფრასტრუქტურის მინისტრი : 0.42 %
გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო : 0.42 %
მოსახლეობა დედაქალაქს : 0.42 %
ინფრასტრუქტურის მინისტრმა : 0.42 %
და საჩხერის : 0.42 %
სამინისტროს საავტომობილო : 0.42 %
ჩქაროსნული გზატკეცილის : 0.42 %
აგვისტო ჩქაროსნული : 0.42 %
დღეს რეგიონული : 0.42 %
გზატკეცილის E : 0.42 %
გზების დეპარტამენტი : 0.42 %
გზის რეაბილიტაციის : 0.21 %
ადგილობრივია გომი-საჩხერე-ჭიათურის : 0.21 %
ნაწილი ადგილობრივია : 0.21 %
რომელთა დიდი : 0.21 %
რეაბილიტაციის პროექტის : 0.21 %
პროექტის ფარგლებში : 0.21 %
საფუძველი გაკეთდა : 0.21 %
გზის საფუძველი : 0.21 %
მოეწყო გზის : 0.21 %
ფარგლებში მოეწყო : 0.21 %
ადამიანი რომელთა : 0.21 %
დასაქმებულია ადამიანი : 0.21 %
მეტ მაცხოვრებელს : 0.21 %
ზე მეტი : 0.21 %
მეტი სოფლის : 0.21 %
სოფლის ზე : 0.21 %
მაცხოვრებელს სარეაბილიტაციო : 0.21 %
სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე : 0.21 %
ირიბად დასაქმებულია : 0.21 %
მოემსახურება ზე : 0.21 %
გაკეთდა სანიაღვრე : 0.21 %
სამუშაოებზე პირდაპირ : 0.21 %
ზე მეტ : 0.21 %
არხები აშენდა : 0.21 %
გრძელდება რუისი-აგარას : 0.21 %
რუისი-აგარას მონაკვეთზე : 0.21 %
მშენებლობა გრძელდება : 0.21 %
ავტო-მაგისტრალის მშენებლობა : 0.21 %
E ავტო-მაგისტრალის : 0.21 %
მონაკვეთზე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო : 0.21 %
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები : 0.21 %
დაწყებას საქართველოს : 0.21 %
სამუშაოების დაწყებას : 0.21 %
დაიწყო სამუშაოების : 0.21 %
სამუშაოები დაიწყო : 0.21 %
ახორციელებს აგვისტო : 0.21 %
დეპარტამენტი ახორციელებს : 0.21 %
და ამჟამად : 0.21 %
ნაგებობები და : 0.21 %
აშენდა ხელოვნური : 0.21 %
გზა მოემსახურება : 0.21 %
ამჟამად ასფალტ-ბეტონის : 0.21 %
ასფალტ-ბეტონის საფარის : 0.21 %
პროექტს საქართველოს : 0.21 %
მიმდინარეობს პროექტს : 0.21 %
დაგება მიმდინარეობს : 0.21 %
საფარის დაგება : 0.21 %
სანიაღვრე არხები : 0.21 %
რეაბილიტირებული გზა : 0.21 %
საქართველოს უკავშირდება : 0.21 %
უკავშირდება აღნიშნული : 0.21 %
აღმოსავლეთ საქართველოს : 0.21 %
დანარჩენ აღმოსავლეთ : 0.21 %
დედაქალაქს დანარჩენ : 0.21 %
აღნიშნული გზა : 0.21 %
გზა რიკოთის : 0.21 %
გადაკეტვის შემთხვევაში : 0.21 %
გზის გადაკეტვის : 0.21 %
საუღელტეხილო გზის : 0.21 %
რიკოთის საუღელტეხილო : 0.21 %
მეშვეობით ჭიათურისა : 0.21 %
გზის მეშვეობით : 0.21 %
ნიკოლაიშვილმა გომი-საჩხერე-ჭიათურის : 0.21 %
E მაგისტრალის : 0.21 %
მინისტრმა ნიკოლაიშვილმა : 0.21 %
მაგისტრალის სვენეთი-რუისის : 0.21 %
დაუკავშრდება დღეს : 0.21 %
გზის კმ-იანი : 0.21 %
კმ-იანი მონაკვეთის : 0.21 %
დაათვალიერა საავტომობილო : 0.21 %
სამუშაოები დაათვალიერა : 0.21 %
სარეაბილიტაციო სამუშაოები : 0.21 %
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო : 0.21 %
შემთხვევაში აღმოსავლეთ-დასავლეთის : 0.21 %
აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი : 0.21 %
მიმდებარე სოფლების : 0.21 %
სოფლების მაცხოვრებლებს : 0.21 %
როგორც მიმდებარე : 0.21 %
უქმნიდა როგორც : 0.21 %
პრობლემებს უქმნიდა : 0.21 %
მაცხოვრებლებს ასევე : 0.21 %
ასევე სატრანზიტო : 0.21 %
ამისა რეაბილიტირებული : 0.21 %
გარდა ამისა : 0.21 %
ტვირთებს გარდა : 0.21 %
სატრანზიტო ტვირთებს : 0.21 %
გადაადგილების პრობლემებს : 0.21 %
და გადაადგილების : 0.21 %
ფუნქციასაც ასრულებს : 0.21 %
ასრულებს აღნიშნული : 0.21 %
მაგისტრალის ფუნქციასაც : 0.21 %
ალტერნატიული მაგისტრალის : 0.21 %
დამაკავშირებელი ალტერნატიული : 0.21 %
აღნიშნული მონაკვეთი : 0.21 %
მონაკვეთი წლების : 0.21 %
გამოსული და : 0.21 %
იყო გამოსული : 0.21 %
განმავლობაში იყო : 0.21 %
წლების განმავლობაში : 0.21 %
საქართველოს პრემიერ : 0.21 %
ვანო მერაბიშვილი : 0.21 %
მოვალეობის შემსრულებელმა : 0.21 %
შემსრულებელმა ელენე : 0.21 %
დირექტორის მოვალეობის : 0.21 %
რეგიონული დირექტორის : 0.21 %
ბანკის რეგიონული : 0.21 %
ელენე იმნაძემ : 0.21 %
იმნაძემ ხელმოწერის : 0.21 %
ნიკოლაიშვილი ესწრებოდა : 0.21 %
რამაზ ნიკოლაიშვილი : 0.21 %
ცერემონიას რეგიონული : 0.21 %
ხელმოწერის ცერემონიას : 0.21 %
მსოფლიო ბანკის : 0.21 %
და მსოფლიო : 0.21 %
ხელშეკრულებას ხელი : 0.21 %
ხელი მოაწერეს : 0.21 %
გაფორმდა ხელშეკრულებას : 0.21 %
ხელშეკრულება გაფორმდა : 0.21 %
ldquo ხელშეკრულება : 0.21 %
მოაწერეს საქართველოს : 0.21 %
საქართველოს ფინანსთა : 0.21 %
გვინდაძემ და : 0.21 %
დიმიტრი გვინდაძემ : 0.21 %
მინისტრმა დიმიტრი : 0.21 %
ფინანსთა მინისტრმა : 0.21 %
ესწრებოდა ივნისი : 0.21 %
ივნისი ლოჭინის : 0.21 %
შემოსავლელ გზაზე : 0.21 %
გზაზე ლოჭინის : 0.21 %
თბილისის შემოსავლელ : 0.21 %
ნიკოლაიშვილმა თბილისის : 0.21 %
რამაზ ნიკოლაიშვილმა : 0.21 %
ლოჭინის კვანძთან : 0.21 %
კვანძთან მშენებარე : 0.21 %
პირადად დაათვალიერა : 0.21 %
სამუშაოები პირადად : 0.21 %
კომპლექსში სამუშაოები : 0.21 %
მშენებარე კომპლექსში : 0.21 %
მინისტრმა რამაზ : 0.21 %
დღეს საქართველოს : 0.21 %
მალე მომსახურებისა : 0.21 %
კვანძთან მალე : 0.21 %
სატრანსპორტო კვანძთან : 0.21 %
ლოჭინის სატრანსპორტო : 0.21 %
მომსახურებისა და : 0.21 %
და დასვენების : 0.21 %
ამოქმედდება დღეს : 0.21 %
კომპლექსი ამოქმედდება : 0.21 %
ახალი კომპლექსი : 0.21 %
დასვენების ახალი : 0.21 %
დაფინანსებისათვის ldquo : 0.21 %
დამატებითი დაფინანსებისათვის : 0.21 %
კმ არსებული : 0.21 %
არსებული ზოლიან : 0.21 %
შორის კმ : 0.21 %
მათ შორის : 0.21 %
მშენებლობა-რეკონსტრუქციას მათ : 0.21 %
ზოლიან მაგისტრალად : 0.21 %
მაგისტრალად რეკონსტრუქციას : 0.21 %
სრულიად ახალი : 0.21 %
სიგრძის სრულიად : 0.21 %
და კმ : 0.21 %
რეკონსტრუქციას და : 0.21 %
მაგისტრალის მშენებლობა-რეკონსტრუქციას : 0.21 %
საავტომობილო მაგისტრალის : 0.21 %
და რეგიონული : 0.21 %
მერაბიშვილი და : 0.21 %
გზით დაუკავშრდება : 0.21 %
მინისტრი ვანო : 0.21 %
რამაზ დაესწრნენ : 0.21 %
დაესწრნენ პროექტი : 0.21 %
სიგრძის საავტომობილო : 0.21 %
სიახლეები აგვისტო : 0.21 %
რეგიონული განვითარებისა და : 1.47 %
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის : 1.26 %
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა : 0.63 %
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი : 0.42 %
დღეს რეგიონული განვითარებისა : 0.42 %
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს : 0.42 %
და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა : 0.42 %
პირდაპირ და ირიბად : 0.42 %
ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ : 0.42 %
და ინფრასტრუქტურის მინისტრი : 0.42 %
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო : 0.42 %
სამინისტროს საავტომობილო გზების : 0.42 %
ჭიათურისა და საჩხერის : 0.42 %
და საჩხერის მოსახლეობა : 0.42 %
საჩხერის მოსახლეობა დედაქალაქს : 0.42 %
ჩქაროსნული გზატკეცილის E : 0.42 %
გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის : 0.42 %
აგვისტო ჩქაროსნული გზატკეცილის : 0.42 %
ფარგლებში მოეწყო გზის : 0.21 %
დიდი ნაწილი ადგილობრივია : 0.21 %
რომელთა დიდი ნაწილი : 0.21 %
ადამიანი რომელთა დიდი : 0.21 %
ადგილობრივია გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო : 0.21 %
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის : 0.21 %
გზის რეაბილიტაციის პროექტის : 0.21 %
დასაქმებულია ადამიანი რომელთა : 0.21 %
პროექტის ფარგლებში მოეწყო : 0.21 %
რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში : 0.21 %
ნაწილი ადგილობრივია გომი-საჩხერე-ჭიათურის : 0.21 %
მეტ მაცხოვრებელს სარეაბილიტაციო : 0.21 %
სოფლის ზე მეტ : 0.21 %
ზე მეტ მაცხოვრებელს : 0.21 %
მეტი სოფლის ზე : 0.21 %
ზე მეტი სოფლის : 0.21 %
მოემსახურება ზე მეტი : 0.21 %
მოეწყო გზის საფუძველი : 0.21 %
გზა მოემსახურება ზე : 0.21 %
და ირიბად დასაქმებულია : 0.21 %
სამუშაოებზე პირდაპირ და : 0.21 %
სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე პირდაპირ : 0.21 %
მაცხოვრებელს სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე : 0.21 %
ირიბად დასაქმებულია ადამიანი : 0.21 %
და ამჟამად ასფალტ-ბეტონის : 0.21 %
დეპარტამენტი ახორციელებს აგვისტო : 0.21 %
ახორციელებს აგვისტო ჩქაროსნული : 0.21 %
გზების დეპარტამენტი ახორციელებს : 0.21 %
პროექტს საქართველოს რეგიონული : 0.21 %
მიმდინარეობს პროექტს საქართველოს : 0.21 %
გზატკეცილის E ავტო-მაგისტრალის : 0.21 %
E ავტო-მაგისტრალის მშენებლობა : 0.21 %
რუისი-აგარას მონაკვეთზე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო : 0.21 %
გრძელდება რუისი-აგარას მონაკვეთზე : 0.21 %
მშენებლობა გრძელდება რუისი-აგარას : 0.21 %
ავტო-მაგისტრალის მშენებლობა გრძელდება : 0.21 %
დაგება მიმდინარეობს პროექტს : 0.21 %
საფარის დაგება მიმდინარეობს : 0.21 %
არხები აშენდა ხელოვნური : 0.21 %
სანიაღვრე არხები აშენდა : 0.21 %
გაკეთდა სანიაღვრე არხები : 0.21 %
საფუძველი გაკეთდა სანიაღვრე : 0.21 %
აშენდა ხელოვნური ნაგებობები : 0.21 %
ხელოვნური ნაგებობები და : 0.21 %
ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება : 0.21 %
ამჟამად ასფალტ-ბეტონის საფარის : 0.21 %
რეაბილიტირებული გზა მოემსახურება : 0.21 %
ნაგებობები და ამჟამად : 0.21 %
გზის საფუძველი გაკეთდა : 0.21 %
მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლებს : 0.21 %
აღმოსავლეთ საქართველოს უკავშირდება : 0.21 %
საქართველოს უკავშირდება აღნიშნული : 0.21 %
დანარჩენ აღმოსავლეთ საქართველოს : 0.21 %
დედაქალაქს დანარჩენ აღმოსავლეთ : 0.21 %
მოსახლეობა დედაქალაქს დანარჩენ : 0.21 %
უკავშირდება აღნიშნული გზა : 0.21 %
აღნიშნული გზა რიკოთის : 0.21 %
გზის გადაკეტვის შემთხვევაში : 0.21 %
საუღელტეხილო გზის გადაკეტვის : 0.21 %
რიკოთის საუღელტეხილო გზის : 0.21 %
გზა რიკოთის საუღელტეხილო : 0.21 %
მეშვეობით ჭიათურისა და : 0.21 %
გზის მეშვეობით ჭიათურისა : 0.21 %
საავტომობილო გზის კმ-იანი : 0.21 %
გზის კმ-იანი მონაკვეთის : 0.21 %
ნიკოლაიშვილმა გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო : 0.21 %
მინისტრმა ნიკოლაიშვილმა გომი-საჩხერე-ჭიათურის : 0.21 %
ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნიკოლაიშვილმა : 0.21 %
კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო : 0.21 %
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები : 0.21 %
საავტომობილო გზის მეშვეობით : 0.21 %
დაათვალიერა საავტომობილო გზის : 0.21 %
სამუშაოები დაათვალიერა საავტომობილო : 0.21 %
სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა : 0.21 %
გადაკეტვის შემთხვევაში აღმოსავლეთ-დასავლეთის : 0.21 %
შემთხვევაში აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი : 0.21 %
როგორც მიმდებარე სოფლების : 0.21 %
მონაკვეთზე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები : 0.21 %
უქმნიდა როგორც მიმდებარე : 0.21 %
პრობლემებს უქმნიდა როგორც : 0.21 %
გადაადგილების პრობლემებს უქმნიდა : 0.21 %
სოფლების მაცხოვრებლებს ასევე : 0.21 %
მაცხოვრებლებს ასევე სატრანზიტო : 0.21 %
გარდა ამისა რეაბილიტირებული : 0.21 %
ტვირთებს გარდა ამისა : 0.21 %
სატრანზიტო ტვირთებს გარდა : 0.21 %
ასევე სატრანზიტო ტვირთებს : 0.21 %
და გადაადგილების პრობლემებს : 0.21 %
გამოსული და გადაადგილების : 0.21 %
მაგისტრალის ფუნქციასაც ასრულებს : 0.21 %
ფუნქციასაც ასრულებს აღნიშნული : 0.21 %
ალტერნატიული მაგისტრალის ფუნქციასაც : 0.21 %
დამაკავშირებელი ალტერნატიული მაგისტრალის : 0.21 %
აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ალტერნატიული : 0.21 %
ასრულებს აღნიშნული მონაკვეთი : 0.21 %
აღნიშნული მონაკვეთი წლების : 0.21 %
იყო გამოსული და : 0.21 %
განმავლობაში იყო გამოსული : 0.21 %
წლების განმავლობაში იყო : 0.21 %
მონაკვეთი წლების განმავლობაში : 0.21 %
ამისა რეაბილიტირებული გზა : 0.21 %
დაწყებას საქართველოს პრემიერ : 0.21 %
ბანკის რეგიონული დირექტორის : 0.21 %
რეგიონული დირექტორის მოვალეობის : 0.21 %
მსოფლიო ბანკის რეგიონული : 0.21 %
და მსოფლიო ბანკის : 0.21 %
გვინდაძემ და მსოფლიო : 0.21 %
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა : 0.21 %
მოვალეობის შემსრულებელმა ელენე : 0.21 %
ხელმოწერის ცერემონიას რეგიონული : 0.21 %
ცერემონიას რეგიონული განვითარებისა : 0.21 %
იმნაძემ ხელმოწერის ცერემონიას : 0.21 %
ელენე იმნაძემ ხელმოწერის : 0.21 %
შემსრულებელმა ელენე იმნაძემ : 0.21 %
დიმიტრი გვინდაძემ და : 0.21 %
მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ : 0.21 %
დაფინანსებისათვის ldquo ხელშეკრულება : 0.21 %
ldquo ხელშეკრულება გაფორმდა : 0.21 %
დამატებითი დაფინანსებისათვის ldquo : 0.21 %
პროექტის დამატებითი დაფინანსებისათვის : 0.21 %
მესამე პროექტის დამატებითი : 0.21 %
ხელშეკრულება გაფორმდა ხელშეკრულებას : 0.21 %
გაფორმდა ხელშეკრულებას ხელი : 0.21 %
საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა : 0.21 %
ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი : 0.21 %
მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა : 0.21 %
ხელი მოაწერეს საქართველოს : 0.21 %
ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს : 0.21 %
მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი : 0.21 %
რამაზ ნიკოლაიშვილი ესწრებოდა : 0.21 %
ნიკოლაიშვილმა თბილისის შემოსავლელ : 0.21 %
თბილისის შემოსავლელ გზაზე : 0.21 %
რამაზ ნიკოლაიშვილმა თბილისის : 0.21 %
მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა : 0.21 %
ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რამაზ : 0.21 %
შემოსავლელ გზაზე ლოჭინის : 0.21 %
გზაზე ლოჭინის კვანძთან : 0.21 %
კომპლექსში სამუშაოები პირადად : 0.21 %
სამუშაოები პირადად დაათვალიერა : 0.21 %
მშენებარე კომპლექსში სამუშაოები : 0.21 %
კვანძთან მშენებარე კომპლექსში : 0.21 %
ლოჭინის კვანძთან მშენებარე : 0.21 %
დღეს საქართველოს რეგიონული : 0.21 %
ამოქმედდება დღეს საქართველოს : 0.21 %
ლოჭინის სატრანსპორტო კვანძთან : 0.21 %
სატრანსპორტო კვანძთან მალე : 0.21 %
ივნისი ლოჭინის სატრანსპორტო : 0.21 %
ესწრებოდა ივნისი ლოჭინის : 0.21 %
ნიკოლაიშვილი ესწრებოდა ივნისი : 0.21 %
კვანძთან მალე მომსახურებისა : 0.21 %
მალე მომსახურებისა და : 0.21 %
ახალი კომპლექსი ამოქმედდება : 0.21 %
კომპლექსი ამოქმედდება დღეს : 0.21 %
დასვენების ახალი კომპლექსი : 0.21 %
და დასვენების ახალი : 0.21 %
მომსახურებისა და დასვენების : 0.21 %
ავტომაგისტრალის მესამე პროექტის : 0.21 %
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მესამე : 0.21 %
საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა-რეკონსტრუქციას : 0.21 %
მაგისტრალის მშენებლობა-რეკონსტრუქციას მათ : 0.21 %
სიგრძის საავტომობილო მაგისტრალის : 0.21 %
კმ სიგრძის საავტომობილო : 0.21 %
ითვალისწინებს კმ სიგრძის : 0.21 %
მშენებლობა-რეკონსტრუქციას მათ შორის : 0.21 %
მათ შორის კმ : 0.21 %
ზოლიან მაგისტრალად რეკონსტრუქციას : 0.21 %
მაგისტრალად რეკონსტრუქციას და : 0.21 %
არსებული ზოლიან მაგისტრალად : 0.21 %
კმ არსებული ზოლიან : 0.21 %
შორის კმ არსებული : 0.21 %
პროექტი ითვალისწინებს კმ : 0.21 %
დაესწრნენ პროექტი ითვალისწინებს : 0.21 %
დაუკავშრდება დღეს რეგიონული : 0.21 %
საქართველოს პრემიერ მინისტრი : 0.21 %
სამუშაოების დაწყებას საქართველოს : 0.21 %
დაიწყო სამუშაოების დაწყებას : 0.21 %
სამუშაოები დაიწყო სამუშაოების : 0.21 %
პრემიერ მინისტრი ვანო : 0.21 %
მინისტრი ვანო მერაბიშვილი : 0.21 %
მინისტრი რამაზ დაესწრნენ : 0.21 %
რამაზ დაესწრნენ პროექტი : 0.21 %sm
Total: 253
georiad.ge
georaoad.ge
georoadt.ge
geroad.ge
ge3oroad.ge
jgeoroad.ge
3georoad.ge
georozd.ge
georeoad.ge
georoadf.ge
gjeoroad.ge
jeoroad.ge
georoaxd.ge
gedoroad.ge
georoadl.ge
gearoad.ge
tgeoroad.ge
georoaod.ge
gesoroad.ge
gioroad.ge
georoadr.ge
egeoroad.ge
geordoad.ge
georoadp.ge
georoda.ge
teoroad.ge
georlad.ge
cgeoroad.ge
georoasd.ge
georoad9.ge
gooroad.ge
georoa.ge
georuoad.ge
georoaad.ge
georoadh.ge
feoroad.ge
geloroad.ge
egoroad.ge
geproad.ge
ge9oroad.ge
geoeoad.ge
geo9road.ge
georyad.ge
rgeoroad.ge
getoroad.ge
ge0road.ge
greoroad.ge
geyoroad.ge
gaoroad.ge
kgeoroad.ge
geodroad.ge
georoad5.ge
georoiad.ge
7georoad.ge
wgeoroad.ge
georoaf.ge
geoproad.ge
georpad.ge
geooad.ge
fgeoroad.ge
georosd.ge
heoroad.ge
georload.ge
georoadx.ge
georod.ge
geolroad.ge
geioroad.ge
georuad.ge
georouad.ge
georoaed.ge
geozroad.ge
igeoroad.ge
georosad.ge
gdeoroad.ge
georoade.ge
wwwgeoroad.ge
mgeoroad.ge
geo5road.ge
xgeoroad.ge
geo4oad.ge
vgeoroad.ge
georooad.ge
gworoad.ge
georyoad.ge
georoad4.ge
gbeoroad.ge
georoafd.ge
georoads.ge
georoad.ge
gveoroad.ge
georkoad.ge
gfeoroad.ge
geporoad.ge
georaod.ge
georoid.ge
georoatd.ge
ngeoroad.ge
geodoad.ge
georoac.ge
gekroad.ge
ygeoroad.ge
2georoad.ge
6georoad.ge
georoas.ge
georoadq.ge
georolad.ge
georokad.ge
georoad2.ge
georoahd.ge
georoadk.ge
georoyad.ge
georoard.ge
georoadj.ge
g3oroad.ge
georoadb.ge
qgeoroad.ge
geortoad.ge
5georoad.ge
9georoad.ge
georoadg.ge
georoed.ge
georkad.ge
georoadm.ge
ge9road.ge
ggeoroad.ge
hgeoroad.ge
geeoroad.ge
dgeoroad.ge
geor9oad.ge
georoadd.ge
ageoroad.ge
georoadw.ge
georoadz.ge
1georoad.ge
georoadc.ge
georoadu.ge
yeoroad.ge
geouroad.ge
georowd.ge
geeroad.ge
georoar.ge
georoqad.ge
ogeoroad.ge
gerooad.ge
geor0ad.ge
georoqd.ge
lgeoroad.ge
veoroad.ge
groroad.ge
ugeoroad.ge
geiroad.ge
gaioroad.ge
geoload.ge
georoad7.ge
geo0road.ge
geor4oad.ge
goeoroad.ge
gyeoroad.ge
georood.ge
georoad3.ge
gdoroad.ge
georoaud.ge
pgeoroad.ge
georoad6.ge
eoroad.ge
g4eoroad.ge
8georoad.ge
georozad.ge
geworoad.ge
georad.ge
gieoroad.ge
georoada.ge
geyroad.ge
georoadi.ge
gsoroad.ge
georoades.ge
gteoroad.ge
geo4road.ge
gueoroad.ge
geoorad.ge
geo5oad.ge
gelroad.ge
georourd.ge
georoazd.ge
georoady.ge
zgeoroad.ge
georoayd.ge
guroroad.ge
geoyroad.ge
geofoad.ge
gekoroad.ge
georaad.ge
ge0oroad.ge
geokroad.ge
georioad.ge
geotroad.ge
georpoad.ge
georoaqd.ge
georo0ad.ge
g3eoroad.ge
gyoroad.ge
georoae.ge
gseoroad.ge
gweoroad.ge
geor5oad.ge
georoud.ge
georroad.ge
geooroad.ge
georowad.ge
geozoad.ge
georopad.ge
g4oroad.ge
goeroad.ge
gaeoroad.ge
wwgeoroad.ge
georoat.ge
geaoroad.ge
georoad8.ge
georead.ge
georoadn.ge
georoado.ge
0georoad.ge
geoiroad.ge
geor0oad.ge
geotoad.ge
gheoroad.ge
georoead.ge
geuoroad.ge
4georoad.ge
guoroad.ge
georoawd.ge
bgeoroad.ge
geuroad.ge
georo9ad.ge
geofroad.ge
sgeoroad.ge
georfoad.ge
georoacd.ge
geoeroad.ge
gehoroad.ge
geroroad.ge
georoax.ge
georoad1.ge
georzoad.ge
georoad0.ge
goroad.ge
geor9ad.ge
beoroad.ge
georoaid.ge
georoyd.ge
geoaroad.ge
ge4oroad.ge
georoadv.ge


:

linkgrow.info
zoo-profi.net
ceondo.com
smarte-werbung.de
ishinao.net
e-radio.ru
openpolytechnic.ac.nz
pinboardblog.com
carolscorneroffice.com
valemontu.com
kanacca.com
oalddesign.com
leverkusen.com
fullcardreports.com
mcgame.cn
hypnolangsing.com
sunbanksresort.com
pluginprofitsite.biz
rajamodem.com
huzhihui.cn
dbdrag.de
mein-guter-tierarzt.de
rainbowsbridge.com
infoprofitcare.com
mitsubishi-auto.it
lemague.net
automatedtraffichub.com
e-gadgets.gr
coolvoice.com
parrotparrot.com
bilan.ch
247ink.de
ceskyslavik.cz
digbone.com
infurn.eu
saveabuck.com.au
foradian.com
ruxianzs.com
minova.com
allsportlinks.com
gamerevolt.com
rim2000.com
freelovemaker.com
seoindia4u.com
zemtv.com
gps-software-hub.com
edgazette.govt.nz
hotellguide.se
i-ontheweb.com
massrealty.com
kaydonbearings.com
charlestonlaw.edu
casiowatchesusa.com
ndtjames.com
360stlouis.com
peakseedsbc.com
dutchsquare.com
ugleefeet.com
siuecougars.com
corbanone.com
studiotheatre.org
gbaggy.com
cooltechspotblog.com
babysworldonline.com
usedtruckcampers.net
pickhemp.com
goatpacking.com
connectsfcu.org
tattoodirector.com
charleslafitte.org
parafieldtrip.com
davidminasian.com
dinafem-seeds.biz
dumpsterrenting.net
paddywhackspub.com
blazemachines.info
growingnative.org
suzukiconversion.com
denvertubs.com
seattlejagclub.org
sunco.com
bigbullfalls.net
torahperspective.com
herbs2healyou.com
gotomidori.com
fnaas.org
campdanielboone.org
incahoots.com
lovingarmsva.com
robinsresort.com
ennever.com
oldcarmemories.com
concordservicing.com
historytheatre.com
forevereating.com
haancrafts.com
thepelicaninn.com
myubby.com
ringgoldbank.com
ripewickedplum.com